Olagligt att sälja hyreskontrakt – kvinna blir återbetalningsskyldig

En kvinna och en man kom överens om att mannen skulle få köpa kvinnans hyresrätt för 12 000 kronor. Försäljning av hyreskontrakt är dock inte tillåtna enligt Hyreslagen. Kvinnan tvingas nu betala tillbaka hela summan till mannen.

Bakgrunden till tvisten

En man stämde en kvinna i Göteborgs tingsrätt och krävde att hon skulle betala 12 000 kronor till honom. Bakgrunden till mannens krav var att han och kvinnan i november 2014, enligt honom, hade ingått ett muntligt avtal om att hon skulle överlåta sin hyresrätt till honom. Tanken med avtalet var att kvinnan mot pengar skulle skriva in honom som samboende i hyresavtalet. Hyresavtalet skulle därefter gå över på mannen när kvinnan flyttade.

Eftersom kvinnan aldrig skrev in mannen som samboende tvingades mannen att lämna lägenheten i april 2016. Kvinnan har i tingsrätten dock förnekat att det funnits någon överenskommelse och att hon överhuvudtaget mottagit några pengar.

Olagligt att sälja hyreskontrakt

Ett avtal, där någon ställt ett krav om att få pengar vid en överlåtelse av en hyresrätt, är inte tillåtna enligt 12 kapitlet Jordabalken ”Hyreslagen”. Om någon ställt ett sådant krav kan det leda till straffansvar i form av böter eller fängelse i upp till högst två år.

Ett sådant avtal är också ogiltigt. Det innebär att ”köparen” av hyresrätten inte, med hänvisning till avtalet, kan gå till domstol och kräva att få hyra lägenheten. Det innebär också att den som fått pengar för hyreskontraktet är skyldig att betala tillbaka dem.

Tanken med bestämmelsen är att bland annat att undvika svart handel med hyressrätter. Hyreslagen har generellt sett ett starkt skydd för hyresgäster. Förbudet – att någon ska kunna tjäna pengar på att någon behöver en bostad – ligger i linje med det starka skyddet.

Hovrätten är enig med tingsrätten

Trots att avtalet bara ingåtts muntligen, och trots att mannen inte hade lyckats ge domstolen någon skriftlig bevisning för att pengar hade överförts från honom till kvinnan, ansåg tingsrätten att mannen, genom vittnesförhör med bland annat en gemensam vän till mannen och kvinnan, hade lyckats bevisa att en överenskommelse ingåtts och att pengar faktiskt överförts. Kvinnan dömdes därför till att återbetala pengarna till mannen.

Kvinnan överklagade tingsrättens dom som sedan fastställdes av hovrätten. Det återstår att se om hon kommer att överklaga målet till Högsta domstolen.

Vad innebär detta i praktiken?

Detta var ett civilt mål väckt av en privatperson och inget brottmål väckt av en åklagare; därför tog domstolen aldrig ställning till om kvinnan skulle straffas för ett eventuellt brott genom att sälja sin hyresrätt mot pengar.

Till skillnad från lokalhyresrätter är bostadshyresrätter olagliga att överlåta mot pengar. Anledningen till kriminaliseringen är bland annat att man inte ska kunna tjäna pengar på någon som behöver en bostad. Lagstiftaren tycker däremot att företag som hyr lokaler inte har samma behov av att bli skyddade av hyreslagstiftningen.

 

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Frida Almlöf

frida.almlof@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*