Okej att häva avtal med bemanningsbolag

Ett företag hävde avtalet med ett bemanningsbolag när de fick kännedom om att bolaget inte betalade kollektivavtalsenliga löner till sina anställda. Hovrätten anser att hävningen var befogad och företaget behöver inte betala skadestånd på grund av hävningen.

Bolag A bedrev bemanningsverksamhet inom bl.a. lagerhantering. Bolag B tillhandahöll lager och logistiktjänster till företag som levererade drycker till Systembolaget. A och B har samarbetat i flera år genom att A har hyrt ut personal till B. I februari 2018 ingick A och B ett avtal som innebar att A skulle vara det enda bemanningsbolaget som arbetade för B. Avtalstiden löpte från den l mars 2018 till den 28 februari 2021.

I juni 2018 fick B vetskap om att A, som var anslutet till ett kollektivavtal, inte betalade kollektivavtalsenliga löner. B informerade A om de påstådda missförhållandena och varslade A skriftligen om hävning av avtalet. I juli 2018 hävde B avtalet. Som skäl angavs att A systematiskt brustit i löneutbetalningarna till personalen. Dagen efter hävningen gav B uppdraget åt ett annat bemanningsbolag.

A väckte talan i tingsrätt och krävde att B skulle betala skadestånd till dem på grund av obefogad hävning av avtalet. Tingsrätten gick på B:s linje och kom fram till att hävningen av avtalet hade varit befogad. A överklagade till hovrätten.

Hovrätten konstaterade att A varit skyldig att följa bestämmelserna i kollektivavtalet och att de gjort sig skyldig till avtalsbrott. Avtalsbrotten bestod bland annat av att ensidigt ha infört ackord baserat på produktionsmål, utan beaktande av minimilöner. Dessutom underskred lönerna miniminivån enligt kollektivavtalet. Hovrätten fann att avtalsbrotten varit väsentliga. B hade därför haft rätt att häva avtalet på det sätt som skett. B behövde alltså inte betala något skadestånd till A.

__________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Leif R Jansson

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*