11 april, 2016

Nyttiga advokattips från Juridikdagen

Du vet väl att vi på Allt om Juridik arrangerar utbildningsdagar för Sveriges företagare? Besök gärna Juridikdagen.se och se vilka kurser som går framöver.

Juridikdagen hjälper dig och ditt företag att minimera risker och undvika juridiska tvister.
Läs mer här >>

Här följer ett tips från förra veckans föreläsare på Juridikdagen för Bygg och Entreprenad.

Kan man få betalt för ÄTA-arbeten även om skriftlig beställning saknas från beställaren?

Svaret är ja.

Enligt huvudregeln i AB 04, som ofta tillämpas inom byggbranschen, har man som entreprenör inte rätt till ersättning för ÄTA-arbeten utöver kontraktssumman om föregående skriftlig beställning från beställaren saknas.

Regeln gäller dock inte om sådan påföljd vore oskälig. Det finns heller inget hinder mot att frångå skriftlighetskravet om parterna är överens om en
annan ordning; en sådan överenskommelse anser domstolar ofta föreligga när parterna i praktiken har hanterat beställningar av ÄTA-arbeten på annat sätt än vad AB 04 föreskriver.

Om beställaren tidigare har reglerat fakturor på muntlig beställda ÄTA-arbeten kan du ha bevis för att en sådan överenskommelse föreligger.

Vi rekommenderar ändå kraftigt att skriftlig beställning inhämtas innan ÄTA-arbeten utförs, eftersom det tveklöst underlättar möjligheten att få betalt

Fredrik%20Schedin  Logga%20med%20text

Johan Rosén & Fredrik Schedin 

Advokater vid Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Juridikdagen har ett vägvinnande koncept där kursdeltagarna kan komma nära juristen och får tid att ställa frågor.

Är du advokat och är intresserad av att vara föreläsare på Juridikdagen? Kontakta oss >>