14 september, 2014

Nyproducerade bostadsrätter innehöll fel

En mäklare varnas av FMI efter att upplåtelseavtal för nyproducerade bostadsrätter innehållit felaktigheter. 

En mäklare varnas av Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, efter att ha skrivit fel datum i två upplåtelseavtal för två nyproducerade bostadsrätter. Mäklaren hade också felaktigt angett att bostadsrättsföreningen ifråga ställt säkerhet hos Bolagsverket.

Avtalen var daterade i september respektive november år 2010 trots att de enligt uppgift ingicks i maj år 2011, vilket är ett fel som mäklaren är ansvarig för.

Mäklaren uppger vidare att han vid flera tillfällen informerat spekulanter och den slutliga förvärvaren om att föreningen inte har ställt någon säkerhet, men att uppgift om motsatsen av misstag ändå förts in i ett av upplåtelseavtalen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Mäklare har en dubbel lojalitetsplikt, både mot köparen och säljaren. Om mäklaren inte har agerat enligt god fastighetsmäklarsed kan därför båda parterna ha rätt till skadestånd för detta, vilket prövas som ett tvistemål i tingsrätten. Innan en process inleds bör dock alltid en jurist konsulteras.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se