JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Nya turer i Ryssland och Yukos Oil-målet

Stockholms tingsrätt har dömt i ett mål som rör Ryssland och bolaget Yukos Oil samt fyra spanska fonder. En tvist mellan Ryssland och fonderna hade avgjorts av en skiljenämnd och tingsrätten anser i dagens dom att skiljenämnden var behörig att avgöra den tvisten.

Tvisten har sin bakgrund i Rysslands skatteprocesser mot Michail Chodorkovskijs bolag Yukos Oil Company från år 2000. Skatteprocesserna ledde till att bolag ägda av ryska staten tog över tillgångarna i Yukos Oil och att Yukos Oil senare försattes i konkurs. De spanska fonderna hade investerat i särskilda värdepapper knutna till Yukos Oil, vilka hade blivit värdelösa.

Fonderna startade en skiljeprocess vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i enlighet med ett investeringsskyddsavtal mellan Spanien och Ryssland.

Ryssland ansåg dock att skiljenämnden inte hade behörighet att pröva om åtgärderna mot Yukos Oil innebar en expropriation. Om en expropriation förelåg skulle fonderna kunna få ersättning av Ryssland för sin investering.

Skiljenämnden ansåg sig behörig att pröva expropriationsfrågan, men Ryssland inledde en särskild rättegång vid Stockholms tingsrätt för att få fastslaget att skiljenämnden inte var behörig.

Medan tingsrätten har prövat behörighetsfrågan har skiljenämnden avgjort tvisten och förpliktat Ryssland att betala viss ersättning till fonderna.

Tingsrätten har efter prövning och tillämpning av bland annat Wienkonventionen om tolkning av internationella avtal kommit fram till att nämnden var behörig. Rysslands talan ogillas därför.

Tingsrätten ansåg också att Ryssland skulle ersätta de spanska fonderna för deras rättegångskostnader, trots att ett ryskt bolag hade lovat att betala fondernas kostnader. Tingsrätten menade att ett sådant ansvar för en garant att betala kommer i andra hand i förhållande till huvudregeln i svensk rätt att den förlorande parten är skyldig att ersätta den vinnande parten.

Både den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och en skiljenämnd knuten till internationella domstolen i Haag har tidigare meddelat domar där Ryssland har förpliktats att betala betydande belopp till tidigare aktieägare i Yukos Oil.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Någonting som bör noteras är att skiljedomar inte kan överklagas. De kan klandras på formella grunder, men inte omprövas materiellt.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*