6 juni, 2015

Nya regler ska förbättra aktiebolagslagens minoritetsskydd

I en departementspromemoria kommer Justitiedepartementet med flera förslag som syftar till att förbättra aktiebolagslagens minoritetsskydd.

– Förslagen i promemorian gör det lättare att upptäcka oegentligheter och maktmissbruk från bolagsledningens eller majoritetsaktieägarnas sida. Samtidigt minskar vi utrymmet för att minoriteten överutnyttjar skyddsreglerna för att utöva otillbörliga påtryckningar, säger justitieminister Morgan Johansson.

– Syftet är att åstadkomma ett balanserat minoritetsskydd som gagnar alla seriösa aktieägare oavsett om de är i majoritet eller minoritet.

Utomstående granskare
Ett av förslagen i promemorian är att möjligheterna för minoriteten att få misstänka oegentligheter utredda genom en utomstående granskare förbättras.

Minoriteten i bolaget ska då kunna vända sig direkt till Bolagsverket för att få en sådan granskare utsedd i stället för att, som i dag, först ta upp frågan på en bolagsstämma. På så sätt minskar möjligheterna för majoriteten eller bolagets ledning att förhala granskning.

Får inte missbrukas
Det föreslås också att granskarens rätt till insyn i bolaget stärks, bland annat genom att granskningen också ska få omfatta förhållanden i dotterföretag.

Samtidigt föreslås bland annat att en minoritet i ett privat aktiebolag som begär särskild granskning ska få stå kostnaden för granskningen om denna visar sig ha varit uppenbart obehövlig. Detta förslag syftar till att komma till rätta med missbruk av minoritetsskyddsbestämmelserna från minoriteters sida.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För den som är minoritetsägare i aktiebolag innebär förslagen att deras rätt till insyn i verksamheten stärks samtidigt som det blir dyrare med missbruk av skyddsreglerna.

 

Niklas_200

Niklas Kristoffersson/Ebba Wigerström

info@alltomjuridik.se

Foto: Therese Jahnson / TT