12 november, 2014

Nya momsregler och rutiner från årsskiftet

Från och med årsskiftet ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala moms på import direkt till Skatteverket – istället för till Tullverket.

– Syftet med förändringen är att företagen ska slippa ligga ute med pengar i onödan och att förenkla hanteringen av importmomsen, säger Stina Färje, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

I dagens regelverk ska momsregistrerade företag som importerar varor till Sverige från länder utanför EU betala importmoms till Tullverket. Företag som har avdragsrätt kan sedan få tillbaka momsen från Skatteverket.

Den 1 januari år 2015 träder nya regler i kraft.

Från och med årsskiftet ska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms direkt till Skatteverket. Företag och personer som inte är momsregistrerade kommer dock även i fortsättningen att betala importmomsen till Tullverket.

Även efter förändringen är företag skyldiga att lämna importdeklaration över importerade varor till Tullverket. För tullpliktiga varor ska man fortfarande betala tullavgift.

Förändringen leder till en ökad enhetlighet då frågor om moms koncentreras till Skatteverket. Hanteringen blir efter förändringen likadan oavsett om det gäller varor från EU-länder eller från länder utanför EU.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du har frågor kring hur det här kommer att påverka dig och din organisation är en god idé att kontakta Skatteupplysningen >>> 

 

Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se