5 juli, 2014

Nya lagar och förordningar

Kring halvårsskiftet år 2014 träder ett antal lagar och förordning i kraft. Bland annat utvidgas straffansvaret för egenmäktighet med barn, straffet för mord skärps och det nya brottet äktenskapstvång införs. Dessutom genomförs ändringar som bland annat rör bostadsrättsföreningar, företag och konsumenter.

Nedan följer ett urval av ändringarna:

Straffrätt

 • Från och med den 1 juli får Brottsoffermyndigheten inte längre bestämma brottsskadeersättning för kränkning till ett lägre belopp än det som en domstol har dömt ut i skadestånd. Man tar även bort begränsningen av vad som högst kan betalas i kränkningsersättning.
 • Straffet för mord skärps genom att livstidsstraffet görs till ett normalstraff.
 • Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap stärks bland annat genom att två nya brottstyper införs; äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.
 • Dessutom utvidgas straffansvaret för egenmäktighet med barn genom att en vårdnadshavares olovliga undanhållanden av ett barn blir straffbart, inte bara olovliga bortföranden.


Bostadsrätt

 • Från och med den 1 juli blir det enklare för bostadsrättshavare att hyra ut i andra hand genom att man inte behöver ha lika starka skäl för uthyrning. Dessutom får bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en särskild avgift när en bostadsrättsägare hyr ut lägenheten i andra hand.
 • En ändring i konsumentkreditlagen gör att det blir mindre dyrt att lösa ett bundet bolån genom att den så kallade ränteskillnadsersättningen ska räknas med utgångspunkt i räntan på bostadsobligationer.


Offentlig rätt

 • Nya ändringar i plan- och bygglagen gäller från och med den 1 juli. Ändringarna innebär att det alltid ska få göras avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet vid inredning av bostäder på högst 35 kvadratmeter på en vind. Samtidigt blir ett antal nya åtgärder befriade från krav på bygglov, bland annat det så kallade Attefallshuset, ett komplementbostadshus på 25 kvadratmeter.


Bolagsrätt (Företag)

 • Den 1 augusti ändras aktiebolagslagen på så sätt att kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelning tas bort. Förfarandet för att minska aktiekapitalet förenklas också och möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning utvidgas.
 • Den 2 augusti 2014 träder en ny lag om näringsförbud i kraft som ersätter den nuvarande lagen (1986:436) om näringsförbud.
 • Nu utökas kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet, oavsett i vilken associationsrättslig form verksamheten bedrivs.


Migrationsrätt

 • Bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter ändras från och med den 1 juli.  Barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd redan när omständigheterna är särskilt ömmande.


Konsumenträtt

 • Den 1 maj 2014 blev det enklare att byta mellan olika mobilabonnemang och andra elektroniska kommunikationstjänster. Uppsägningstiden i avtal mellan konsument och operatör får vara som längst en månad.

 

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se