Ny rapport: 89 procent av kommunerna struntar i kommunallagen – “det saknas kännbara straff”

Alla kommuner är skyldiga att årligen pröva om deras bolag följer kommunallagen. Men en ny granskning gjord av tankesmedjan Den Nya Välfärden visar att 51 av 57 kommuner struntar i att kontrollera om de kommunala bolagen följer lagen.

Av de 57 kommuner som granskades hade 51 stycken, alltså nära 89 procent, inte fattat ett sådant beslut som lagen kräver. Rapportens författare Viktor Robertson anser att resultatet är häpnadsväckande:

-Kontrollernas syfte är att öka den demokratiska kontrollen över de kommunala bolagen, som inte sällan drivs som vinstdrivande bolag i konkurrens med privata näringsidkare, säger han i ett uttalande.

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att pröva om deras bolag följer kommunallagen. Vilka verksamheter som kommunala bolag får och inte får ägna sig åt, den så kallade kommunala kompetensen, regleras i också kommunallagen.

Lagändringen syftade till att komma åt de kommunala bolag som verkat utan insyn, i strid med den kommunala kompetensen. Enligt Viktor Robertson har man dock misslyckats med att komma åt dessa:

– Anledningen till att kommuner bryter mot kommunallagen är troligtvis att det saknas kännbara straff. Hade påföljder såsom böter införts hade lagefterlevnaden antagligen ökat markant, säger han.

– Att kommunala bolag kan fortsätta att verka utan insyn skadar både demokratin och konkurrensförutsättningarna för det privata näringslivet. Man kan fråga sig varför kommuner undgår straff medan medborgare och företagare inte gör det.

Kommuner från alla Sveriges län ingår i rapporten. Enligt Den Nya Välfärden verkar inte kommunstyrelsens partitillhörighet spela någon roll för lagefterlevnaden.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Du som kommunmedborgare har rätt att begära överprövning av lagligheten alla beslut kommunen tar. Det gäller tre veckor efter att beslutet meddelades och gäller även det kommunala bolagens verksamhet. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad kring vilka beslut som fattas på hemkommunen.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*