21 juni, 2014

Slopat krav på byggfelsförsäkring

Från och med den första juni är det inte längre obligatoriskt att teckna en byggfelsförsäkring när du ska bygga hus, eller något annat som kräver bygglov.

En ny lag om färdigställandeskydd trädde i kraft den första juni. I samband med att den infördes upphävdes lagen om byggfelsförsäkring m.m.

Det innebär att reglerna om såväl färdigställandeskydd för småhus som byggfelsförsäkring för småhus och flerbostadshus nu har tagits bort.

Från och med den första juni i år är det alltså du själv som bestämmer om du vill ha en byggfelsförsäkring eller inte. En byggfelsförsäkring täcker framför allt fel i konstruktioner och bärande delar samt installationer för el, vatten, uppvärmning och eldstäder.

Den nya lagen om färdigställandeskydd innebär dock att färdigställandeskydd fortfarande är obligatoriskt för vissa en- och tvåbostadshus. Ett färdigställandeskydd omfattar samma arbeten som en byggfelsförsäkring men handlar inte om fel utan ska istället täcka kostnaderna för att slutföra arbetet, till exempel om din entreprenör går i konkurs. Det obligatoriska skyddet kan antingen utformas som en försäkring eller som en bankgaranti.

Vad innebär detta i praktiken?

  • De nya reglerna innebär större handlingsfrihet för dig som individ om du väljer att bygga hus.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se