Ny lag ska motverka att bolag utnyttjar olikheter i länders skattesystem

Regeringen vill motverka att företag utnyttjar “olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning” och att både företag och fysiska personer undviker skyldigheten att betala så kallad kupongskatt. Regeringen har därför lämnat en proposition om lagändringar till riksdagen.

Enligt förslaget från Finansdepartementet, med finansminister Magdalena Andersson i spetsen, ska en utdelning som ett svenskt företag tar emot från ett utländskt företag i vissa fall inte omfattas av skattefrihet om det utländska företaget får göra avdrag för utdelningen.

I propositionen, alltså regeringens förslag till riksdagen, föreslås dessutom att det uttryckligen regleras att skatteflyktsregeln i kupongskattelagen kan tillämpas på utdelningar från svenska företag till utländska företag och personer som inte är bosatta i Sverige som normalt sett inte ska betala kupongskatt.

Genom den föreslagna ändringen vill regeringen att det blir möjligt att i fler fall angripa förfaranden som syftar till att undkomma beskattning. I propositionen föreslås dessutom att det ska bli möjligt att ansöka om förhandsbesked om kupongskatt.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Detta förutsätter dock att förslaget går genom riksdagen, som bekant har en mycket oklar parlamentarisk situation.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skatteområdet är kanske det område där lagstiftningen uppdateras mest frekvent. Delvis sker detta därför att politikerna regelbundet ändrar skattesatser och skatteregler, men också för att skattelagstiftningen till viss del handlar om att ”täppa till” luckor där det finns utrymme för oönskad skatteplanering.

 

 

Foto: Jessica Gow/TT

nils webb

Nils Ivars/Dagens Juridik

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*