15 april, 2015

Snart kan fler ettor bli verklighet

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för buller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvadrat-meter ska göra det enklare att bygga små lägenheter.

Från den 1 juni höjs riktvärdet för små lägenheter från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den exponerade sidan. Detta är en av flera förändringar i regelverket rörande utomhusbuller som regeringen fattat beslutat om. Syftet med regelförändringarna är att underlätta för bostadsbyggande.

– Vi har nu fått en ny, väl avvägd, bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Det har varit svårt att bygga ettor, i och med att det rådande regelverket. Nu ska det bli ändring på det.

Kravet på en tyst sida i lägenheten har gjort det svårt att bygga små lägenheter, då dessa ofta byggs med bara ett fönster och vetter fönstret mot en trafikerad väg. I stället har större lägenheter byggts.

– Den nya bullerförordningen och regeringens bostadssatsning på 6,7 miljarder innebär stora steg i rätt riktning för att komma till rätta med bostadsbristen i Sverige, framförallt för unga och studenter i Sveriges tillväxtområden, säger Mehmet Kaplan.

Förordningen, som träder i kraft den 1 juni, innehåller riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Regeringen har dessutom beslutat om en ny lagrådsremiss som innehåller förslag på förändringar i miljöbalken.

Förslagen innebär ökad rättssäkerhet för bland annat industrier och flygplatser i samband med att nya bostäder uppförs i närheten av dessa verksamheter, enligt regeringen. I och med de nya förslagen ska regelverket som gäller för buller bli enklare, tydligare och bättre samordnat.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det har rådigt stor brist på små lägenheter, som ofta är förstagångsboende för unga vuxna och studenter. I  och med de nya förslagen kommer det bli enklare att bygga nya små lägenheter, vilket då kan bidra till att minska bostadsbristen.

 

Foto: Lars Pehrson/TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87