Nu har du rätt att få veta lapplisans namn

Den som får en parkeringsanmärkning, vilket i allmänt språkbruk brukar benämnas ”p-bot”, har rätt att begära ut namnet på den parkeringsvakt som utfärdat anmärkningen. Detta står klart efter ett nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen.

En man i Umeå som hade fått en parkeringsanmärkning på hans bil ville veta namnet på ”lapplisan” som fattat beslutet. Detta för att kunna utesluta en jävssituation.

Begäran sade det kommunala parkeringsbolaget nej till. Bolaget förklarade att det var skyddat av sekretess i och med de “speciella förhållanden” som råder för parkeringsvakter och att namnet inte behövdes för att kunna överklaga beslutet.

Mannen nöjde sig inte med detta, utan överklagade beslutet att inte lämna ut namnet. Frågan landar i sådana här situationer hos Kammarrätten. I detta fall Kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrätten sade också nej

Kammarrätten konstaterade att det finns en bestämmelse som gäller personaladministrativ verksamhet. I bestämmelsen anges en möjlighet att inte lämna ut en enskild parkeringsvakts personuppgifter om det inte är solklart att uppgiften kan lämnas ut utan att vakten riskerar att lida någon form av men.

I och med att parkeringsvakter arbetar under relativt utsatta förhållanden och att vakten kunnat riskera hot eller andra men ansåg Kammarrätten att parkeringsbolaget haft skäl att inte lämna ut personuppgifterna.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan

Mannen överklagade ytterligare en gång, denna gång till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD: HFD är en renodlad prejudikatdomstol och är motsvarigheten till Högsta domstolen fast inom skatte-, förvaltnings- och socialförsäkringsfrågor och dylikt.

HFD valde att pröva målet. På så vis blir utgången vägledande för framtida sådana här situationer.

HFD konstaterar att parkeringsanmärkningen innehåller ett kodnummer för parkeringsvakten, men inte att något namn framgår. Vem som döljer sig bakom kodnumret har parkeringsbolaget och Kammarrätten som bekant menat omfattas av sekretessregeln för personaladministrativ verksamhet.

HFD anser däremot inte att utfärdande av en parkeringsanmärkning är att betrakta som personaladministrativ verksamhet. Istället rör det sig faktiskt om ett beslut av straffrättslig karaktär – att utfärda en sanktionsavgift.

I sin dom skriver domstolen att det är en grundläggande princip att när ett myndighetsbeslut fattas ska det framgå vem som är den ansvarige beslutsfattaren.

Trots att parkeringsbolaget inte är någon myndighet så bedriver bolaget ändå verksamhet som är att klassa som myndighetsutövning. Att utfärda en ”p-bot” är trots allt en maktutövning mot en enskild individ. På grund av detta konstaterar HFD att principen om att ange beslutsfattarens namn gäller även för parkeringsbolaget.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Eftersom målet avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen är domen vägledande för framtida bedömningar. I praktiken bör du alltså om du får en parkeringsanmärkning kunna vända dig till parkeringsbolaget och få ut ”lapplisans” namn.

 

Foto: Fredrik Persson/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Eva Clasö

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*