31 januari, 2015

Nedsänkt lock på snusburk får varumärkesskydd

Svea hovrätt upphäver en tidigare tingsrättsdom och slår fast varumärkesskyddet för Swedish Matchs snusdosa med nedsänkt lock. Domen innebär att den danska snustillverkaren V2 inte får sälja snusdosor med liknande utseende.

Ett varumärke utgörs av kännetecken som får köparen att koppla samman produkten med en viss tillverkare. I praktiken kan det röra sig om ord, slogans, logotyper, färger, former och ibland rena utseenden (3D-varumärken).

Swedish Matchs varumärke består av själva den tredimensionella utformningen av en snusdosa med nedsänkt lock men utan några produktnamn.

För att kunna få varumärkesskydd krävs att varumärket är särpräglat; mer exakt att en genomsnittskonsument ska särskilja just det varumärket från andra på marknaden. Exempelvis kan en rund boll inte varumärkesskyddas – eftersom alla bollar i regel är runda. Om däremot en skokartong är helt klotformad skulle den (möjligen) kunna vara såpass unik att en genomsnittskonsument enkelt skulle kunna särskilja just den kartongen från andra.

Hovrätten anser att snusdosans nedsänkta lock uppfyller kraven för skydd och att registreringen av varumärket ska bestå.

Enligt hovrätten är det bland annat bevisat att en betydande del av snuskonsumenterna år 2004, när ansökningen om registreringen av varumärket gjordes, ansåg att snusdosor utformade som varumärket (det vill säga nedsänkt lock) kom från samma företag. Swedish Matchs utformning hade alltså uppnåt ”särprägel”.

Hovrätten anser vidare att det finns en risk för att snuskonsumenter ska tro att vissa av konkurrenten V2:s snusdosor med nedsänkta lock kommer från Swedish Match. V2 förbjuds därför att sälja dosorna eftersom en sådan försäljning skulle göra intrång i Swedish Match varumärke.

Hovrättens dom innebär att en tidigare tingsrättsdom ändras.Tingsrätten ansåg inte att det fanns tillräckligt stöd för att snuskonsumenter uppfattar att snusdosor utformade som varumärket kommer från samma företag. Tingsrätten upphävde därför registreringen av varumärket.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som har varumärkesskydd har ensamrätt att förse sina varor med varumärket, samt använda varumärket i marknadsföring. Däremot är det fullt tillåtet att exempelvis sälja en varumärkesskyddad vara i andra hand, eller i andra säljled. Det är alltså fullt tillåtet att sälja produkter med varumärkesskyddade kännetecken i andra hand, på exempelvis Blocket.
  • Varumärkesskydd söks och registreras hos Patent- och registreringsverket, men skydd kan också uppstå genom att varumärket inarbetas på marknaden. Ett exempel är att kaffeproducenten Löfbergs lila har uppnått varumärkesskydd för sin lila färg genom att färgen successivt blivit så förknippad med Löfbergs lila att den ansågs särpräglad. På så vis får inte andra kaffeproducenter och andra liknande varor ha samma färg, så att risk för förväxling kan uppstå.

 

Foto: Peter Lyden / TT

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils