Narkotikadömd frias – byxor med narkotika kan varit lånade

En 20-årig man som dömts för narkotikabrott i tingsrätten frias nu i hovrätten. Enligt domstolen kan man inte utesluta mannens påstående om att de byxor han hade på sig, och som innehöll cannabis i fickorna, varit lånade. Detta trots att en polis vittnat om att byxorna inte kunde ha varit det.

En 20-årig man hade i februari 2017 stoppats i en trafikkontroll och vid en visitation visat sig ha cannabis i sin byxficka. Mannen påstod att han lånat de jeans som han haft på sig från sin bror och att han inte varit medveten om att det funnits narkotika i byxfickan.

I tingsrätten åberopade åklagaren ett vittnesmål från den polis som stoppat mannen. Polisen hade varit verksam i staden under åtta år och var därför bekant med mannens bror sedan tidigare.

Polisen vittnade om att mannen vid ingripandet haft på sig ”ett par välsittande jeans” och att han också varit ”ungefär fyra klädstorlekar större” än sin bror och att han därför aldrig skulle kunna få på sig jeansen om de varit lånade. Hon tillade även att brodern haft ”ungefär samma kroppsstorlek” under de åtta år som hon varit verksam som polis.

Tingsrätten ansåg att vittnesmålet var tillräckligt för att motbevisa mannens påstående och domstolen slog fast att mannen måste haft uppsåt till innehavet. Mannen dömdes därför till böter för ringa narkotikabrott.

Försvaret åberopar bilder i hovrätten

Mannen överklagade domen till hovrätten och åberopade där bilder av honom och brodern från perioden 2014-2015. Under denna period ska det inte ha varit så stor skillnad i kroppsstorlek mellan mannen och brodern, det var också under denna period som byxorna införskaffades.

Hovrätten ställer sig mer tveksam till polisens vittnesmål än tingsrätten. Hovrätten pekar särskilt på att polisen inte redovisat hur ofta hon ska ha träffat brodern eller vad hon menar med ”ungefär samma kroppsstorlek”. Enligt hovrätten är polisens vittnesmål inte tillräckligt för att utesluta att mannen förklaring är riktig. Därför kan det inte bevisas att mannen haft uppsåt till narkotikainnehavet och han frias därför.

Vad innebär detta i praktiken?

De allra flesta brotten kräver att gärningsmannen ska ha haft uppsåt till sitt handlande för en fällande dom. Om en person inte är medveten om att denne utför den kriminella handlingen anses uppsåt inte föreligga. I detta fall kunde det inte bevisas att den 20-åriga mannen varit medveten om att han förvarat narkotika.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*