9 april, 2014

Näringslivet emot 30 dagars betalningstid

Internationella Handelskammaren, ICC, motsätter sig tvingande betalningsregler. Olika branscher efterfrågar olika lösningar. En tvingande regel skada Sveriges roll i internationella tvistlösningar, menar ICC:s generalsekreterare.

Internationella Handelskammaren, ICC, mötte nyligen centrala näringslivsorganisationer som representerar säljare och köpare i alla storlekar för att diskutera möjligheterna att uppnå betalningstider som fungerar för alla parter genom självreglering.

Allt om Juridik har tidigare rapporterat om ett aktuellt lagförslag som skulle innebära att 30 dagars betalningstid gäller för alla företag utan undantag.

ICC framhåller att olika branscher har olika problem, varför en lösning för hela näringslivet inte är en framkomlig väg.

– Vi ser tendenser att företag som inte kan hänvisa till affärsmodeller eller affärsprocesser ändå tar efter andra företag i att förlänga betalningstider. Det måste hindras, säger Tell Hermanson.

– Avtalsfrihet är en viktig del av företagsklimatet, men det ger också näringslivet ett ansvar att upprätthålla god sed på marknaden. Det är en viktig del av de uppföranderegler som nu måste formuleras, fortsätter han.

Svenska företag är integrerade i globala leverantörskedjor och det är därför viktigt att dessa inte får en särreglering vare sig som köpare eller säljare, menar ICC. I internationella betalningsindex ligger även Sverige orubbat i täten när det gäller korta betalningar, både vad gäller avtalade betalningsfrister och reella betalningstider, enligt ICC.

– En tvingande komponent i avtalsrätten som kan ogiltiggöra delar av avtalet är något som alla företag avskyr. Andra länder skulle inte tveka att framhålla denna nackdel för Sverige som plats för tvistlösning. Det är svårt att överblicka de förluster tvingande regler skulle medföra för svensk tvistlösning, säger Tell Hermanson.

Han menar att det visar en ”total brist på förståelse” för Sveriges internationella roll.

– Sammantaget visar den senaste tidens utveckling ännu tydligare att den tvingande lagstiftning som förfäktas i riksdagen inte är rätt väg att gå. Risken att barnet kastas ut med badvattnet är överhängande, anser Tell Hermanson.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Betalningstider är i regel någonting som företag själva kan avtala om, varför du som företagare bör tänka på att diskutera frågan vid ingåendet av nya avtal.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se