19 februari, 2014

Nämndeman tvingas sluta efter nätkommentarer

Tidigare i år uppmärksammade Malmö tingsrätt att en nämndeman – som verkat vid rätten sedan år 2011 – hade skrivit ett flertal kommentarer på nätforumet Avpixlat. Med anledning av dessa kommentarer kallades nämndemannen till tingsrätten för ett samtal med lagmannen Eva Wendel Rosberg.

Vid mötet bekräftade nämndemannen att han skrivit totalt cirka 3 540 kommentarer på diskussionsforumet, samt att en del av dessa berör mål som han själv har dömt i. Nämndemannen anförde även att han förstod att kommentarerna ”kan missförstås” och skada förtroendet för domstolen, men menar på att de är skrivna ”i en humoristisk anda och handlar om vad som borde göras”.

Några exempel på de kommentarer som nämndemannen publicerat är:

  • ”En fråga. Hur lönsam är c:a 50 000 Zigenare för Svensk ekonomi?”
  • ”Islam ska förbjudas och koranen konfiskeras. Punkt slut.”
  • ”Har de Svenskt medborgarskap ska det naturligtvis dömas i domstol. I annat fall ska de ’av kostnadsskäl’ utvisas som icke önskvärda.”
  • ”Svenska Staten borde kostnadsfritt betjäna zigenare med GPS-system.”

 

Nämndemän är politiskt tillsatta och har samma ansvar för en domstols avgöranden som ordinarie domare. Domstolen har en skyldighet att avsätta (på juridiska: entlediga) en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget.

Den aktuella nämndemannen är inte dömd för brott. Domstolen har därför tagit ställning till om hans medverkande i den dömande verksamheten ris­kerar att skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.

Den aktuella nämndemannen hävdade att han är objektiv när han dömer och att det inte spelar någon roll varifrån de inblandade kommer. Han säger sig heller inte ha några förutfattade meningar om invandrare. Lagmannen är dock mycket kritisk till kommentarerna och har nu beslutat att entlediga nämndemannen från sitt uppdrag.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Avgörandet slår fast att det kan vara uppenbart olämpligt – och grund för entledigande – för en nämndeman att skriva främlingsfientliga kommentarer på nätet


Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

vanja_100