Muntligt avtal om 3,6 miljoner bevisat

Försäkringsbolaget If hävdar att det inte finns något avtal med reklambolaget. Reklambolaget vinner dock i tingsrätten, som menar att det visst finns ett muntligt avtal. If ska därför nu betala 3,6 miljoner kronor och drygt en halv miljon i rättegångskostnader.

Reklambolaget från Göteborg och försäkringsbolaget If hade haft samarbeten inom reklam och event, och en tvist hade uppstått om betalning av tjänster som reklambolaget skulle ha utfört.

Reklambolaget stämde If vid Stockholms tingsrätt och begärde drygt 3,6 miljoner kronor. Bolaget hävdade bland annat att parterna hade ingått ett avtal där reklambolaget under år 2013 skulle exponera ett av If:s varumärken på travbanor i Sverige och att If inte hade betalat för levererad tjänst.

If bestred kravet och hävdade å sin sida bland annat att parterna inte hade träffat något avtal.

Tingsrätten konstaterar utifrån bland annat hörda personers utsagor samt ett mail att det är styrkt att ett muntligt avtal har träffats mellan parterna. Domstolen anser dessutom att reklambolaget genom bland annat skriftlig bevisning som fakturor visat att det levererat till If i enlighet med avtalet.

Domstolen konstaterar även att den man som har ingått avtalet för If:s räkning i vart fall genom en så kallad toleransfullmakt kunnat binda bolaget till avtalet.

Efter en samlad bedömning kommer tingsrätten fram till att avtalet inte heller strider mot tro och heder, att det inte finns skäl att jämka det eller att det hävts, och går alltså på reklambolagets linje.

Försäkringsbolaget ska också betala reklambolagets rättegångskostnader med drygt 545 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga, men svårare att bevisa. Det är därför en god idé att för bådas trygghet ha som vana att alltid bekräfta muntliga överenskommelser skriftligt – för att undvika senare missförstånd och tvister.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*