Mor och dotter får rätt till lön för arbete på ett bed and breakfast

Arbetsdomstolen slår fast att en mor och en dotter hade rätt till ersättning för de timmar som de har arbetat på ett bed and breakfast. Detta efter att arbetsgivaren inte har lyckats visa att denne hade en kvittningsgill motfordran genom att de hade ätit och bott gratis på anläggningen.

Under sommaren 2016 arbetade en mor och en dotter på ett bed and breakfast i Vimmerby. När de inte fick sina löner utbetalda väckte de talan mot arbetsgivaren vid Kalmar tingsrätt.

Tingsrätten ansåg att dottern varken hade kunnat tydliggöra eller bevisa när och hur många timmar hon hade arbetat och då arbetsgivaren bestred hennes krav på lön i sin helhet hade arbetsgivaren ingen skyldighet att utbetala lön till dottern. Modern krävde att arbetsgivaren skulle utbetala en lön om drygt 56 000 kronor, varpå arbetsgivaren invände att modern hade rätt till en lön om drygt 42 000 kronor men att då arbetsgivaren i sin tur hade en fordran på modern för övernattning och mat som översteg detta beloppet skulle detta kvittas. Domstolen ansåg att modern inte lyckats bevisa antalet arbetade timmar då hon inte fyllt i arbetstimmarna löpande utan först i efterhand och inte heller hade arbetsgivaren bevisat att denne hade en s k kvittningsgill fordran varför domstolen i sin dom kom fram till att arbetsgivaren var skyldig att utbetala den lön som denne bekräftat att modern hade rätt till. 

Modern och dottern överklagade till Arbetsdomstolen.

Arbetsgivaren vidhöll även i Arbetsdomstolen att dottern aldrig hade arbetat i verksamheten och att mamman inte arbetat så mycket som hon påstått. Arbetsgivaren åberopade ingen annan bevisning än sina egna uppgifter till stöd för sitt påstående. Arbetsdomstolen ansåg dock, till skillnad från tingsrätten, att både modern och dottern  i detalj kunde  beskriva de arbetsuppgifter de haft och hur de hade redovisat antalet arbetade timmar. Under de omständigheterna fann domstolen att modern och dottern i tillräcklig utsträckning hade visat att de arbetat inom verksamheten i den omfattning som de påstod.

Frågan som Arbetsdomstolen då var tvungen att ta ställning till var om arbetsgivaren hade motfordringar som han kunde kvitta mot deras lönefordringar. Arbetsgivaren hävdade att kostnaden för att familjen åt och bodde på anläggningen översteg lönefordringarna. Återigen bestod dock arbetsgivarens bevisning i huvudsak av hans egna uppgifter. Arbetsdomstolen fann därför att arbetsgivaren inte hade visat att han hade rätt till kvittning varpå modern och dottern då hade rätt till den lön de begärt enligt Arbetsdomstolens dom. 

 

___________________________________

Författare: Olivia Törnell Andersson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Arbetsdomstolen nr 29/19 

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*