27 februari, 2015

Nu ska diskrimineringslagen skärpas

Nya lagen som tvingar lokalägare att underlätta för funktions-hindrade beskylls för att ha för stora undantag. Nu vill regeringen skärpa lagen.

Den nya lagen trädde i kraft vid årsskiftet. Numera kan det vara diskriminering att till exempel inte anpassa en lokal så att även rullstolsburna kan ta sig in. Genom att ta bort lättare hinder, genom att exempelvis ordna med ramper eller jämna ut trösklar kan man alltså undvika att fällas för diskriminering.

Den här tillgänglighetsanpassningen är obligatorisk på vård- och hälsoinrättningar.

Företag som har färre än tio anställda är dock undantagna från lagen.

Handikappförbunden har varit kritiska till undantaget, och nu säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att lagen ska skärpas. På vilket sätt den ska skärpas vill hon i nuläget inte kommentera.

Svenskt näringsliv är dock kritiska till en skärpning. Arbetsrättsjuristen Lars Gellner säger till Ekot att bristande tillgänglighet inte borde vara en diskrimineringsgrund överhuvudtaget.

– För det första är det känsligt för både arbetsgivare och näringsidkare att förknippas med diskriminering oavsett om man har gjort fel eller inte. För det andra så är det nu en skadeståndsfråga och då blir det mycket mer direkt för arbetsgivaren än att sitta med en tillsynsmyndighet gällande plan- och bygglagstiftningen, säger han.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I dagsläget är det diskriminering att någon missgynnas genom att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Dessa krav ska vara skäliga och framgå i lag eller annan författning.
  • Företag med färre än 10 anställda behöver inte anpassa sina lokaler enligt lagen. Detta innebär att ett café med fyra anställda inte behöver ha handikappanpassade lokaler, medan ett café med tolv anställda kan riskera att fällas för diskriminering om man inte handikappanpassar.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87