Man med hyresskuld på närmare 12 000 kronor förlorar lägenhet

Som hyresgäst är din viktigaste skyldighet att betala hyran i tid. En man som under en längre tid misskött sin hyra har bedömts inte ha rätt till förlängning av hyresavtalet och förlorar därför sin lägenhet.

En hyresvärd vände sig till Hyresnämnden i Stockholm för att få beslut om upphörande av ett avtal för en lägenhet i Spånga. Anledningen till att värden inte ville förlänga avtalet var att hyresgästen vid upprepade tillfällen betalat hyran för sent.

Redan 2013 startade problemen och hyresvärden fick då vända sig till Kronofogden för att få ut flera obetalda hyror. Mannen som hyr lägenheten betalade hyresskulden som då var uppe i ca 30 000 kronor och sedan kom parterna överens om att teckna ett korttidsavtal. Avtalet innebar en förlängning av hyrestiden med en månad i taget och att detta skulle gälla under två års prövotid.

Efter överenskommelsen så betalades hyrorna in i tid under en kortare period för att därefter återigen betalas för sent upprepade gånger. I slutet av 2015 sade hyresvärden upp hyresavtalet och när Hyresnämnden prövade frågan var den aktuella hyresskulden ca 12 000 kronor.

Nämnden noterade i sin bedömning att enligt 12 kapitlet Jordabalken (som brukar kallas hyreslagen) så gäller när en hyresvärd säger upp ett avtal att hyresgästen har rätt till förlängning såvida inte hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det inte skulle vara rimligt att förlänga avtalet.

Hyresnämnden förde fram att när ett korttidsavtal ingåtts mellan hyresvärd och hyresgäst så ska värden inte behöva tåla ett agerande av samma slag som var anledningen till att korttidsavtalet kom till.

Hyresnämnden ansåg därför att mannen genom sina upprepade förseningar med hyran hade åsidosatt sina förpliktelser på det sätt som lagen avser och gav därför hyresvärden rätt, hyresavtalet skulle upphöra.

När det gäller vissa frågor finns det möjlighet att överklaga Hyresnämndens beslut till Svea hovrätt. Om ett hyresavtal ska förlängas eller inte är en sådan fråga som går att överklaga och det gjorde också mannen i det här fallet.

I sitt överklagande uppgav mannen att det skulle innebära en ”katastrof” för honom att bli av med lägenheten eftersom hans 8-åriga dotter bor med honom varannan vecka. Han skulle bli tvungen att söka boende utanför Stockholm och inte kunna ha dottern hos sig.

Han menade även att han inte känt till sin hyresskuld eftersom han aktiverat autogiro på hyresbetalningen sedan augusti 2015. Den post som han därefter fått från hyresvärden har inte öppnats eftersom han trodde att det enbart var informationsutskick.

Hovrätten fastslog att det som lagts fram i hovrätten inte gav anledning att göra en annan bedömning än den som hyresnämnden gjort. Överklagandet avslogs därför och Hyresnämndens beslut står fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att inte betala sin hyra i tid kan få stora konsekvenser, i värsta fall att man förlorar sin bostad. Den viktigaste förpliktelsen en hyresgäst har är att inte hamna efter med hyresbetalningen och har man skrivit ett korttidsavtal med sin hyresvärd finns det ännu mindre utrymme för misstag.
  • Om hyresgästen är oense med hyresvärden om hyrans storlek är det inte bra att hålla inne hyran. Ifall hyresvärden skulle visa sig ha rätt gällande hyran så blir effekten att hyresgästen de facto inte betalat hyran. Istället kan man då deponera hyran hos Länsstyrelsen. I ett sådant läge anses hyresgästen nämligen ha gjort rätt för sig.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

Karin stor

Karin Arleskär

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*