7 oktober, 2014

Män inom Scania döms för sexuellt ofredande

Två män inom Scania-koncernen som ofredat två kvinnliga kollegor sexuellt döms nu till villkorlig dom respektive dagsböter. 

Två män, 29 och 40 år gamla, åtalades för sexuellt ofredande sedan de polisanmälts av två kvinnliga kollegor.

Kvinnorna uppgav att männen vid upprepade tillfällen på arbetsplatsen tagit dem på brösten och rumpan och kallat dem för horor. 40-åringen påstods också vid flera tillfällen ha knuffat ner en av kvinnorna i en sopcontainer. Han skulle också ha tagit tag i den ena kvinnans huvud och tryckt det mot sitt kön.

Kränkningarna skulle enligt åtalet ha börjat under hösten 2011 och pågått i ett knappt år.

Tingsrätten konstaterar att kvinnorna framstår som trovärdiga, men att stödbevisning krävs för att styrka åtalet.

Med stöd av vittnesuppgifter döms 40-åringen för att vid ett antal tillfällen ha daskat en av kvinnorna på rumpan.

Enligt domstolen kan detta dock inte anses vara ägnat att kränka kvinnans sexuella integritet, och gärningen ska istället rubriceras som ofredande. Han döms också för ofredande för att ha kastat kvinnan i containern. För att ha tryckt kvinnans huvud mot sitt kön döms han för sexuellt ofredande.

Tingsrätten konstaterar att 40-åringens gärningar är av allvarlig art eftersom de riktat sig mot en yngre, underordnad kollega som varit i viss beroendeställning till honom. Detta talar för fängelse som påföljdsval.

Eftersom 40-åringen tidigare är ostraffad och riskerar att förlora jobbet i och med domen stannar dock påföljden vid villkorlig dom. 40-åringen åläggs också att betala 5 000 kronor i skadestånd till den ena kvinnan.

29-åringen döms för att ha tagit den andra kvinnan på rumpan. I 29-åringens fall rubriceras detta dock som sexuellt ofredande eftersom han samtidigt uttalat att ”man måste få känna på sina anställda”.

Påföljden för honom bestäms till dagsböter.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du har utsatts för sexuellt ofredande på din arbetsplats är det första steget att göra en polisanmälan. Det kan du göra genom att ringa polisen på 11414.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se