Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Man frias från våldtäkt – kvinna som kissade befann sig inte i en “särskilt utsatt situation”

En 22-årig som stått åtalad för våldtäkt frias i Kalmar tingsrätt. Mannen hade utan samtycke fört upp två fingrar i en kvinnas underliv då hon satt sig på huk för att kissa. Tingsrätten tycker bara delvis att mannens handling stämmer in på den definition av våldtäkt som ges i brottsbalken. Agerandet anses jämförligt med ett påtvingat samlag men kvinnan anses inte ha varit i en särskilt utsatt situation bara för att hon suttit ned och kissat och därför kan mannen inte dömas för våldtäkt.

 

Det var en sensommarkväll 2017 som kvinnan och mannen hade slagit följe på väg hem från en lokal krog. Efter en stunds promenerande stannade de båda för att kissa på sidan om vägen. Då kvinnan fortfarande suttit hukad på marken hade mannen fört upp två fingrar i hennes underliv. Kvinnan hade blivit mycket chockad och utbrustit att hon skulle anmäla mannen för våldtäkt.  Enligt kvinnans beskrivning hade samtalet upp till den tidpunkten varit trevligt och utan sexuella anspelningar. Efter upprepade uppmaningar från kvinnan lämnade mannen platsen. Kvinnan valde att anmäla det 22-åringen utsatt henne för och mannen åtalades senare för våldtäkt.

 

“Ej befunnit sig i en särskilt utsatt situation”

Tingsrätten konstaterar först med hjälp av bevisningen att mannen begått den påstådda gärningen. Efter det behövde tingsrätten bedöma om handlingen i sig var så pass allvarlig att den gick att likställa med ett samlag. För att kunna döma en person för våldtäkt krävs nämligen att handlingen antingen är ett påtvingat samlat eller “jämförligt med ett påtvingat samlag”.

I tidigare fall har uppförande av fingrar i en kvinnas underliv utan samtycke ansetts vara en så pass allvarlig kränkning att det går att jämställa med ett samlag. Ett uppmärksammat fall från Högsta domstolen handlade om en man som fört upp fingrarna i sin sovande partners underliv för att “kontrollera att hon inte hade varit otrogen”, agerandet ansågs jämförligt med ett påtvingat samlag och mannen blev dömd för våldtäkt.

Tingsrätten kom även det aktuella fallet fram till att handlingen är jämförlig med ett påtvingat samlag. För att kunna bli fälld för våldtäkt när det inte förekommit hot eller våld krävs exempelvis att offret sovit, varit medvetslös eller berusad eller har befunnit sig i en annars ”särskilt utsatt situation”. Ett exempel på detta menar tingsrätten är om offret får en massage och i samband med detta överrumplas med en sexuell handling. Enbart att kvinnan suttit ned för att kissa medför inte enligt tingsrättens mening att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation i våldtäktsparagrafens mening. På grund av detta så ansågs inte det inträffade utgöra en våldtäkt och mannen frias därför.

 

Vad innebär detta i praktiken?  

Lagstiftningen rörande våldtäkt är ett politiskt laddat ämne som diskuterats mycket på senare tid både av politiker och gemene man. Av lagen framgår det explicit vad som kan anses som våldtäkt och om kraven, de s.k. rekvisiten, i lagen inte är uppfyllda går det inte att döma en person. Det räcker således inte att handlingen uppfyller en del av beskrivningen som i det aktuella fallet. Det krävs även att offret utnyttjats på grund av exempelvis medvetslöshet, sömn, berusning eller ”annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation”. Innebörden av att vara i en särskilt utsatt situation är något som domstolen måste ta ställning till från fall till fall. I just det här fallet kunde det enligt tingsrätten inte anses att kvinnan varit i en särskilt utsatt situation. Värt att poängtera är att många är kritiska till lagstiftningen och förespråkar att bestämmelserna gällande våldtäkt ska ersättas med en samtyckeslagstiftning som kräver att det finns ett uttalat samtycke till den sexuella handlingen. Andra anser dock att även en samtyckeslagstiftning kan vara problematisk och huruvida lagen kommer genomgå en förändring kan bara framtiden utvisa.

 

Print Friendly
 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*