Man får rätt mot parkeringsbolag

Svea hovrätt ger en man rätt mot ett parkeringsbolag och fastslår att bolagets uttag av kontrollavgift varit felaktigt, trots att mannen inte hade vridit fram sin p-skiva till närmast följande halvtimme efter att ha parkerat. Domstolen konstaterar att skyltningen på platsen varit för otydlig.

I oktober 2014 bötfälldes en man för felparkering på ett torg i Uppsala (på “juridiska” heter det egentligen att parkeringsbolaget tar ut en kontrollavgift). Enligt skyltningen på platsen var det avgiftsfritt att parkera i en timme om man använde p-skiva.

Mannen hade ställt in sin p-skiva på klockan 10:45 men upptäckte trots detta att ett parkeringsbolag hade bötfällt honom en knapp timme senare. Därför stämde han parkeringsbolaget vid Uppsala tingsrätt. Målet tog sig sedan upp till Svea hovrätt.

Parkeringsbolaget hävdade i domstolen att man som bilist är tvungen att ställa in sin p-skiva på närmast följande halvtimme efter att man parkerat, och därför ska bolagets parkeringsvakter endast avgöra vilken halvtimme skivans visare står närmast. I fallet på torget hade vakten tyckt att visaren stod närmast klockan 10:30 vilket i så fall skulle ha gett honom rätt att bötfälla den parkerade bilen.

Svea hovrätt går dock på den bötfällde mannens linje. Enligt domstolen står det i och för sig ofta på p-skivor att man ska ställa in dem på närmast följande halvtimme. Dock konstateras att denna information hade behövt tydliggöras på plats för att gälla som villkor för parkeringen. Det saknades till exempel skyltar på torget som klargjorde hur p-skivan skulle ställas in.

Därför fastslår domstolen att det inte räcker med att parkeringsvakten tyckte att p-skivans visare stod närmast 10:30. Det hade krävts tydligare skyltning för att denna argumentation skulle hålla i domstolen. Nu var det i stället i sin ordning att mannen hade ställt sin p-skiva i närheten av 10:45.

Mannen får därför tillbaka sina 500 kronor han betalat i kontrollavgift till parkeringsbolaget. Dessutom tvingas bolaget att betala mannens rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om man blir bötfälld går det att överklaga sin p-bot om man tycker att den är felaktig (eller bestrida den, som är den korrekta juridiska termen).
  • Är parkeringen otydligt skyltad är möjligheterna att vinna framgång med ett överklagande goda. För att exempelvis parkeringsbolaget som är ansvarigt för att ta ut kontrollavgifter ska kunna kräva att man ställt in sin p-skiva på närmast följande halvtimme måste detta tydligt framgå av skyltningen.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*