Mamma tvingas betala tillbaka flerbarnstillägg

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten och ålägger en 48-årig kvinna i Borlänge att återbetala flerbarnstillägg sedan hennes dotter avvikit från skolgång.  

Försäkringskassan återkrävde cirka 1 000 kronor av en idag 48-årig kvinna i Borlänge avseende felaktigt utgivet flerbarnstillägg för juli år 2012 till januari år 2013. Som skäl angavs att det framkommit uppgift om att kvinnans dotter inte hade fått utbetald studiehjälp för samma period. Eftersom kvinnan inte anmält detta hade hon enligt Försäkringskassan orsakat felaktiga utbetalningar.

Kvinnan överklagade och invände att hon inte hade fått någon information om att dottern avvikit från sin skolgång.

Förvaltningsrätten fann det inte sannolikt att kvinnan inte efter någon tid skulle ha insett att dottern hade avbrutit skolgången. I vart fall borde det enligt förvaltningsrätten ha stått klart för henne i samband med utbetalningen för september år 2012.

Beträffande juli och augusti ansåg förvaltningsrätten att kvinnan inte haft anmälningsskyldighet eller att hon skäligen borde ha insett att hon inte haft rätt till flerbarnstillägget. Återkravet begränsades därför till 750 kronor, avseende september år 2012 till januari år 2013.

Kammarrätten konstaterar nu att dottern var beviljad studiehjälp som heltidsstuderande till och med läsårets slut i juni år 2012. De uppgifter kvinnan lämnat tyder enligt kammarrätten på att det är på grund av ogiltig frånvaro som dottern ansetts ha upphört med sina studiehjälpsberättigande heltidsstudier.

Även kammarrätten anser att kvinnan genom underlåten anmälningsskyldighet får anses ha orsakat de felaktiga utbetalningarna från och med september år 2012.

Eftersom det rör sig om ett förhållandevis litet belopp och det inte framstår som oskäligt att kvinnan återbetalar flerbarnstillägget saknas det enligt kammarrätten särskilda skäl för eftergift av återbetalningsskyldigheten.

Överklagandet avslås därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du nekats en social förmån, exempelvis studiebidrag eller föräldrapenning, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Att överklaga innebär ingen ekonomisk risk, då du endast måste stå för dina egna kostnader om du förlorar rättegången, och alltså inte motpartens kostnader.

 

Foto: Janerik Henriksson/TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*