16 maj, 2014

Mamma skadeståndsskyldig för dotterns instagram

De två tonårsflickor som dömdes i det så kallade Instagram-målet ålades även att, tillsammans med sina föräldrar, betala totalt 570 000 kronor i skadestånd till målsägandena. Mamman till en av flickorna överklagade men förlorar nu i hovrätten.

Två tonårsflickor, idag 16 och 17 år gamla, dömdes av tingsrätten för att tillsammans och i samförstånd ha spridit uppgifter om ett femtiotal personer på det sociala nätverket Instagram.

De två flickorna hade skapat kontot ”gbgsorroz”, där de lade ut en uppmaning att via ett chattprogram lämna tips på ”orrar”, det vill säga ”slampor”, i Göteborgsområdet. När kontot senare togs bort hade det flera tusen följare.

17-åringen nekade helt till anklagelserna medan 16-åringen erkände. Hon hävdade dock att hon inte förstod att målsägandena skulle känna sig kränkta av uppgifterna om dem på kontot.

Tingsrätten bedömde att det saknade betydelse att det inte gick att säga exakt vad var och en av flickorna gjort avseende hanteringen av kontot och dömde dem båda för grovt förtal.

Påföljden bestämdes till ungdomsvård respektive ungdomstjänst och flickorna ålades även att, tillsammans med sina föräldrar, betala totalt 570 000 kronor i skadestånd till målsägandena.

16-åringens mamma överklagade och yrkade att hon skulle befrias från sin skadeståndsskyldighet. Mamman invände att hon vid tidpunkten för dotterns brott hade haft mycket begränsad kontakt med dottern och därför saknat möjlighet att utöva tillsyn över henne.

Hovrätten anför nu att enbart den omständigheten att dottern lämnat sitt hem och bott hos sin pappa vid den tidpunkt gärningarna begicks inte är tillräckligt för att det ska anses uppenbart oskäligt att mamman, som är ensam vårdnadshavare, åläggs skadeståndsskyldighet. Rätten såg heller ingen anledning att jämka skadeståndets storlek.

Tingsrättens domslut fastställs därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att vara förälder innebär att ha ett ansvar både för att ens barn inte skadas, men även för att ens barn inte skadar andra. Det innebär att du som förälder kan få ansvara för någonting ditt barn har gjort – för att du inte hindrade barnet.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se