Malmö kommun begick upprepade upphandlingsfel

Malmö kommun ska betala 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter för upprepade upphandlingsfel. Det konstaterar nu förvaltningsrätten i Malmö.

Malmö kommun genomförde under år 2011 en offentlig upphandling av ett ramavtal för hyra av maskiner och annan utrustning till byggarbeten.

Enligt förutsättningarna som gavs till anbudsgivarna i upphandlingen skulle ramavtalet gälla i två år. Någon möjlighet till förlängning av ramavtalet fanns inte.

Trots detta förlängde kommunen i juni 2013 det aktuella ramavtalet på ytterligare två år. Detta är, enligt Konkurrensverket, en otillåten direktupphandling som är ett brott mot upphandlingslagstiftningen.

Malmö har tidigare, i juli 2012, fällts av Förvaltningsrätten i Malmö för otillåten direktupphandling av snöröjning, och för detta fått betala upphandlingsskadeavgift/böter. Konkurrensverket menar att kommunens upprepade beteende är en försvårande omständighet som ska leda till krav på högre belopp än vad som annars är normalt.

– Att en upphandlande myndighet som tidigare har fällts för en motsvarande lagöverträdelse upprepar detta beteende är extra allvarligt. Det ger uttryck för att man inte tagit till sig domstolens beslut och vikten av att konkurrensutsätta sina inköp i enlighet med gällande lagstiftning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket har därför yrkat att Malmö kommun ska betala ett belopp som är högre än i normalfallet.

Att kommunen är dömd sedan tidigare är en försvårande omständighet som medför en högre avgift, konstaterar förvaltningsrätten som går på Konkurrensverkets linje.

Malmö kommun döms nu därför att betala 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Tanken är att dessa belopp ska fungera avskräckande, så att upphandlande myndigheter ska tänka efter innan de agerar på ett sätt som kan hämma konkurrensen. Att upprepade gånger bryta mot reglerna om offentlig upphandling genererar därför i ännu högre böter.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*