Stockholmsmäklare varnas efter systematiskt användande av lockpriser

En fastighetsmäklare har i ett stort antal fall angett ett utgångspris som varit väsentligt lägre än det vinnande budet för lägenheterna efter avslutad auktion. Fastighetsmäklarinspektionen ålägger därför mäklaren en varning då den anser att han har använt sig av lockpriser på ett vilseledande sätt.

En fastighetsmäklare fungerar som en kontakt mellan budgivarna och säljaren till en bostad. Mäklaren ska göra en professionell bedömning av värdet på bostaden som ska säljas och sätta ut ett utropspris som läggs till grund för budgivning. Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren ta till vara både köparens och säljarens intresse, vilket innebär att hon inte får arbeta för att priser ska hållas nere eller bli så högt som möjligt.

Mäklare ska dessutom, precis som andra näringsidkare som marknadsför varor och tjänster, följa reglerna i marknadsföringslagen. Där finns bland annat ett krav på god marknadsföringssed, vilket bland annat innebär att man inte får använda så kallade lockpriser. Med lockpriser avses priser som ligger väsentligt under det verkliga marknadsvärdet eller väsentligt under det pris som säljaren är beredd att acceptera.

Under perioden september 2015 – februari 2016 har mäklaren förmedlat 20 bostadsrätter i Stockholms län. Av dessa uppdrag har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, granskat 17. Samtliga objekt utom ett anses vid granskningen ha haft ett utropspris som väsentligen understigit det pris som bostäderna slutligen sålts för. Med andra ord har det “verkliga” marknadsvärdet varit högre än det pris mäklaren satt ut.

Mäklaren ”förvånad” över de höga priserna

I många av fallen har mäklaren hävdat att det slutgiltiga försäljningspriset kommit som en överraskning för honom och hänvisat till att det fanns relativt få likvärdiga bostäder ute på marknaden samtidigt eller att flera bostäder haft behov av renovering. I ett flertal fall har han inte kunnat komma med någon förklaring till varför försäljningspriset med stor marginal kommit att överstiga utgångspriset.

Med tanke på att det rör sig om ett stort antal fall under en tidsperiod på sex månader menar FMI att mäklaren på ett systematiskt sätt har gjort inkorrekta prissättningar och alltså använt sig av lockpriser på ett sätt som strider mot lagens regler för marknadsföring. Därför tilldelas han en varning av inspektionen.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • En fastighetsmäklare ska varken stå på köparens eller säljarens sida, till skillnad från till exempel i USA där köparen och säljaren har varsin mäklare som ska tillvarata sin klients intressen. I detta ligger att mäklaren ska vara objektiv och till exempel inte påverka priset för en bostad.
  • Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över fastighetsmäklare, och de kan utfärda en varning eller erinran om en mäklare inte följer reglerna. Dessa finns i ett register som allmänheten kan ta del av hos FMI. För upprepade eller grova förseelser kan mäklare avregistreras, vilket innebär att de inte längre får vara verksamma som fastighetsmäklare.

 

Foto:  Tomas Oneborg / SvD / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*