Mäklare anklagades för underprisförsäljning

En man som sålt sin lägenhet genom en mäklare begärde skadestånd av mäklaren. Anledningen var att köparen av lägenheten några månader senare sålde samma lägenhet för en betydligt högre summa. Både tingsrätten och hovrätten bedömde dock att den omfattande renovering som gjorts före vidareförsäljningen kunde förklara prisskillnaden. HD beslutar nu att inte pröva målet.

I november sålde en man sin lägenhet på två rum och kök på Hornsgatan i Stockholm för 2,6 miljoner kronor genom förmedling av en mäklare.

Köparen av lägenheten var vid tillfället VD i samma mäklarföretag där den förmedlande mäklaren arbetade.

Ungefär två månader efter köpet sålde VD:n bostadsrätten vidare för 3,5 miljoner kronor. Dessförinnan hade han renoverat lägenheten och ändrat planlösningen till en trerummare.

Den ursprungliga säljaren väckte talan och begärde att mäklaren och VD:n solidariskt skulle förpliktas att betala 800 000 kronor i skadestånd till honom.

Stockholms tingsrätt konstaterade att sakkunnigbevisning i målet gav ett tydligt stöd för att renoveringsåtgärderna, den ändrade planlösningen samt prisutvecklingen kunde förklara prisskillnaden mellan de två försäljningarna. Säljarens yrkande avslogs därför.

Svea hovrätt konstaterade att lägenheten mellan de båda försäljningarna hade genomgått stora renoveringar. Enligt hovrätten framstår det som självklart att bostadsrätten efter renoveringen och den ändrade planlösningen har varit betydligt mer attraktiv på marknaden än den var när VD:n köpte den.

Hovrätten anser därför inte att prisskillnaden vid försäljningarna i sig utgör ett bevis för att VD:n köpte bostadsrätten till ett underpris. Hovrätten finner inte heller att det framgått att mäklaren på något sätt skulle ha brustit avseende marknadsföringen av bostadsrätten.

Enligt hovrätten saknar det även betydelse om mäklaren skulle haft kännedom om VD:ns renoveringsplaner och planer på en snar vidareförsäljning av bostadsrätten med lägenheten i renoverat skick. Även hovrätten finner därför att säljaren inte har styrkt att överlåtelsen har skett till ett underpris och hans överklagande avslås.

Högsta domstolen beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Mäklaren ska agera professionellt både gentemot säljaren och köparen. I undantagsfall, om mäklaren exempelvis medvetet verkat för en underprisförsäljning eller agerat försumligt, kan säljare eller köpare rikta skadeståndskrav mot mäklaren. Det är emellertid relativt ovanligt att en sådan talar vinner framgång i Sverige.

 

Foto: Magnus Liam Karlsson / SVD / TT

 

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*