Lokalhyresgäst vinner skadeståndstvist – ingen vårdslöshet när rinnande kran vållade vattenläcka

Flygbolaget Ethiopian Airlines får nu rätt i tingsrätten. Bolaget hade tidigare stämts på nästan 670 000 kronor med anledning av en vattenläcka som uppstått i en lokal som bolaget hyr, sedan någon lämnat en handfatskran på.

Försäkringsbolaget Stockholms Stads Brandförsäkringskontor betalade ut försäkringsersättning med anledning av en vattenläcka i en fastighet i centrala Stockholm i slutet av år 2009.

Enligt försäkringsbolaget berodde vattenläckan på att någon i lokalen lämnat en handfatskran på. Vattnet i handfatet hade i sin tur inte hunnit rinna undan tillräckligt snabbt eftersom avrinningsröret inte hållits rensat. Försäkringsbolaget stämde därför flygbolaget Ethiopian Airlines, som hyrde en lokal i fastigheten, på närmare 670 000 kronor.

Tingsrätten har i domen funnit att flygbolaget och försäkringstagaren saknar avtalsförhållande med varandra och att jordabalkens regler därmed inte är tillämpliga. Skadeståndsskyldigheten har därför prövats med utgångspunkt i ett utomobligatoriskt förhållande.

För utomobligatoriskt skadestånd, när den skadelidande och den skadedrabbade saknar avtal med varandra, krävs vad jurister kallar för adekvat kausalitet mellan skadan och den skadeorsakande handlingen.

Tingsrätten ansluter sig nu till försäkringsbolagets uppfattning om hur skadan uppkommit och att någon lämnat en vattenkran öppen i flygbolagets lokaler. Domstolen betonar dock att toaletten i fråga i princip uteslutande använts av kunder och att det därför får förmodas ha varit en tillfällig besökare, och inte någon som flygbolaget ansvarar för, som inte stängt kranen efter sig.

Mycket talar visserligen för att avrinningsröret, så som försäkringsbolaget gjort gällande, har varit till viss del igensatt av smuts. Det är dock ganska osannolikt att någon lämnar en kran öppen, enligt rätten. Att inte göra rent röret ordentligt är därför ingen skadeståndsgrundande vårdslöshet.

Det har heller inte funnits någon särskild ordningsregel om att kranarna ska kontrolleras före hemgång. Det kan då inte, när det saknats särskild anledning att befara problem, anses vårdslöst att de anställda inte kontrollerat kranarna innan de gått för dagen.

Skadan har därför inte orsakats genom någon vårdslöshet på flygbolagets sida, varför försäkringsbolagets talan ogillas. Att inte rensa sitt avrinningsrör anses därför inte adekvat kausalt i förhållande till en vattenskada på grund av en kran som lämnats på.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du har drabbats av en skada och inte är i ett avtalsförhållande med personen eller företaget som enligt din uppfattning har orsakat skadan kan du vända dig till din lokala tingsrätt. Ha dock i åtanke att den som förlorar målet i regel får betala rättegångskostnaderna för motparten, vilket kan bli ganska höga belopp.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*