5 maj, 2014

LO: ”arbetsmiljölagen måste skärpas”

Nästan varje vecka dör en person på jobbet och varje år skadas mer än 30 000 personer så illa att de tvingas stanna hemma från arbetet en dag eller mer. Det visar statistik som LO sammanställt i en ny rapport. 

Trots att dödsolyckorna på arbetsplatserna har minskat under de senaste decennierna dog nästan en individ i veckan på jobbet i Sverige år 2013, enligt LO:s statistik.

Till det kommer alla som miste livet på grund av arbetsrelaterade sjukdomar eller självmord. Sammanlagt handlar det, enligt LO, om minst 1 400 människor som varje år förlorar livet på grund av sitt arbete.

– Regeringen måste prioritera om och öka resurserna till arbetsmiljön. Lagstiftningen behöver skärpas, kunskapen om arbetsmiljöproblem måste öka och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud måste bli fler, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare och den i LO-ledningen som ansvarar för arbetsmiljöfrågor.

Medan dödsolyckorna minskar, ökar antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i Sverige. LO:s rapport visar även att anställda i LO-yrken löper större risk än andra att drabbas

– LO-medlemmar är mest utsatta och drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det kan vi inte acceptera. Alla som arbetar har rätt att jobba fram till pensionen med sin fysiska och psykiska hälsa i behåll. Så är det inte idag, säger Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Nu krävs det att regeringen, tillsammans med arbetsmarknadens parter, tar fram en tydlig nollvision och en handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som arbetsgivare ska du anmäla skador till Försäkringskassan. Du ska även samråda med arbetsplatsens skyddsombud om arbetsskadeanmälan. Om det inträffar en allvarlig skada ska du som arbetsgivare också snarast anmäla det till Arbetsmiljöverket. Blir den anställda sjukskriven på grund av en arbetsskada får personen sjuklön eller sjukpenning som vanligt.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se