Livvakter får arbeta ensamma – SÄPO vinner över Arbetsmiljöverket

Efter att Arbetsmiljöverket förbjudit viss personal hos Säpo att arbeta ensamma med hänsyn till att deras arbete kunde innebära våldsamma eller hotfulla situationer överklagade Säpo beslutet till förvaltningsrätten. Domstolen anser att förbudet har gått längre än vad som är “nödvändigt” och går därför på Säpos linje och upphäver beslutet. 

I februari 2017 beslutade Arbetsmiljöverket att Säpo:s så kallade personskyddskoordinatorer inte längre skulle få arbeta ensamma om de arbetade som livvakter. En personskyddskoordinator är en person som kan träda in i rollen som livvakt om en hotfull eller våldsam situation uppstår. Förbudet motiverades med att allt ensamarbete där det finns en påtaglig risk för våld eller hot är otillåtet. Förbudet kombinerades med ett vite om två miljoner kronor om Säpo fortsatte låta de anställda arbeta ensamma som livvakter.

Säpo överklagade Arbetsmiljöverkets beslut och målet prövades i Förvaltningsrätten i Stockholm. Säpo menade att en personskyddskoordinator arbetar mer samordnande och planerande, utan att nödvändigtvis befinna sig i närheten av skyddspersonen hela tiden. Att en sådan koordinator inträder som livvakt måste heller inte bero på att en hotfull eller våldsam situation uppstår. Det kan istället bero på till exempel att fler personer än förväntat finns på en plats. Om det finns en påtaglig risk för hot eller våld så får livvakten inte arbeta ensam. 

Förbud måste vara proportionerliga

Förvaltningsrätten påpekar att Arbetsmiljöverket inte får ställa större krav på en arbetsgivare än vad som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt för att uppnå en god arbetsmiljö. Verkets krav måste därmed vara proportionerliga och ändamålsenliga.

Arbetsmiljöverkets förbud innebär att Säpos personskyddskoordinatorer inte får ingripa som livvakter om de arbetar ensamma. I praktiken innebär det att Säpo som arbetsgivare som regel måste använda minst två personskyddskoordinatorer när de arbetar nära en skyddsperson. Förbudet gäller däremot inte i sig arbete som personskyddskoordinator.

Eftersom Arbetsmiljöverkets förbud innefattar allt arbete som livvakt, även då det inte finns en hotfull eller våldsam situation, menar förvaltningsrätten att förbudet inte är proportionerligt i förhållande till riskerna för de berörda arbetstagarna. Arbetsmiljöverket har inte haft fog för något beslut och förvaltningsrätten går på Säpo:s linje och upphäver Arbetsmiljöverkets beslut.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att se till att arbetsgivare följer arbetsmiljölagen och upprätthåller en god arbetsmiljö för sina anställda.
  • Eftersom myndighetens föreskrifter och regler kan innebära relativt stora inskränkningar i sättet som företag arbetar på krävs att det är motiverat och proportionerligt att t. ex utfärda ett förbud. Att exempelvis förbjuda allt nattarbete därför att vissa typer av jobb inte lämpar sig på natten är ett förbud som skulle vara oproportionerligt.

 

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*