12 juni, 2014

Livshotande knivhugg var inte mordförsök

En 21-årig man som knivhuggit två män i Borås med livshotande skador som följd döms nu för grov misshandel även i hovrätten.

En 21-årig man åtalades för att i december förra året ha försökt döda två andra män i Borås genom att hugga dem bakifrån i ryggen.21-åringen har erkänt vissa av knivhuggen, men bestridit ansvar för mordförsök.

De båda männen fick livshotande skador av huggen.

Tingsrätten ansåg att 21-åringen, som lider av en lindrig utvecklingsstörning, hade varit kapabel att begripa livsfaran med sitt agerande. Trots detta ansåg inte tingsrätten att det gick att dra slutsatsen att mannen hade varit likgiltig inför risken att döda målsägandena, och därmed haft likgiltighetsuppsåt.

Till stöd för detta lyfte tingsrätten bland annat fram att angreppet varit omotiverat samt att 21-åringen inte riktat knivhuggen mot mer vitala kroppsdelar såsom halsen. Därmed fällde tingsrätten 21-åringen för två fall av grov misshandel och bestämde påföljden till fängelse i tre år.

Vid bestämningen av fängelsestraffets längd beaktades, i förmildrande riktning, 21-åringens lindriga utvecklingsstörning samt att han vid gärningstillfället nyss fyllt 21 år.

Domen överklagades till hovrätten, som instämmer i tingsrättens bedömningar i skuld- och rubriceringsfrågorna.

Vid uppsåtsbedömningen framhåller hovrätten bland annat att vapnet varit en grillkniv som 21-åringen plockat på sig på en restaurang precis före gärningen samt att målsäganden burit stora jackor och att 21-åringen därför inte kunnat veta exakt var huggen skulle träffa.

Hovrätten anser att straffvärdet är något högre än vad tingsrätten bedömt samt att 21-åringens ålder inte ska beaktas i förmildrande riktning. Med anledning av detta ändrar hovrätten nu tingsrättens dom och bestämmer fängelsestraffet till tre och ett halvt år.

Mannen döms dock fortfarande för misshandel, och inte för mordförsök.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Mord förutsätter uppsåt, saknas uppsåt kan åklagaren inte åtala för brottet.

 

Foto: TT

Maria Rasmussen/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se