Lärare undersökte elevs mobiltelefon

En grundskolelärare i Kungsbacka kommun som, utan lagstöd, undersökt en elevs mobiltelefon och vilka applikationer hon använt får nu JO-kritik.  

En förälder framförde i en anmälan till Justitemannen, JO, klagomål mot att en lärare vid en grundskola i Kungsbacka kommun hade “tittat igenom” hans dotters mobiltelefon, som hon hade med sig till en lektion.

Läraren har uppgett att han uppfattade att eleven använde mobilen på ett sätt som störde undervisningen och att eleven samtyckt till att han tittade igenom vilka applikationer hon hade använt.

Men enligt eleven, som enligt utsago känt sig både ledsen och kränkt av händelsen, tog läraren upp telefonen precis innan lektionen började och kontrollerade applikationerna i den utan att hon hade samtyckt till det.

JO begärde att Nämnden för Förskola och Grundskola i Kungsbacka kommun skulle yttra sig över anmälan.

Rektorn medger nu att skolans rutiner gällande ordningsreglerna kring användandet av mobiltelefoner och iPads varit otydliga, men skriver att man vidtagit flera åtgärder för att förhindra att en liknande situation uppstår igen.

Man kommer även förtydliga sina rutiner så att lärare, i ett fall som det anmälda, i första hand uppmanar eleven att lägga undan mobiltelefonen. Och i andra hand, om övriga förutsättningar för ett omhändertagande enligt skollagen är uppfyllda, tillfälligt tar hand om mobiltelefonen utan att undersöka den.

JO uttalar i beslutet att läraren hade kunnat omhänderta mobiltelefonen med stöd av skollagen om han bedömde att eleven använde mobiltelefonen på ett sätt som störde skolverksamheten. Det finns däremot inte något lagstöd för skolpersonal att undersöka/kontrollera en elevs mobiltelefon, uttalar JO.

”Läraren borde därför inte ha gjort någon kontroll av innehållet i telefonen och han kan inte undgå kritik för sitt agerande”, skriver JO i sitt beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Alla som tycker att någon har blivit orättvist behandlad av en myndighet kan klaga hos JO. JO är en myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt och som finns till för att skydda varje människas rätt att bli behandlad enligt lagen av myndigheterna.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*