Lantmännen förlorar varumärkestvist

Lantmännen ekonomisk förening drev en varumärkesprocess mot ett bolag som registrerat varumärket ”Ansvar från bord till jord”. Tvisten gick till Patentbesvärsrätten, PBR, där Lantmännen förlorade.

Lantmännen har ett eget äldre varumärke – ”Från jord till bord” – registrerat. Lantmännen ansåg att det nya varumärket ”Ansvar från bord till jord” var alltför likt deras varumärke.

Inom varumärkesrätt gäller att äldst går först – alltså att den som först uppnått varumärkessydd, oftast genom att registrera varumärket, är det varumärke som har företräde. Om ett nyare varumärke anses förväxlingsbart kommer varumärket inte accepteras och ifall det redan är registrerat så kommer registreringen hävas.

I PBR tog man hänsyn till en marknadsundersökning som Lantmännen låtit göra. Enligt undersökningen hade 28 procent av de tillfrågade associerat till Lantmännen när de såg ”Från jord till bord”. Det var dock bara 15 procent som uppfattade uttrycket som att Lantmännen ägde rättigheterna. Faktum är att de allra flesta av de tillfrågade trodde att uttrycket istället var fritt att använda för vem som helst.

I ljuset av detta ansåg inte PBR att uttrycket blivit så utbrett att Lantmännens varumärkesskydd skulle ha ett speciellt stort skyddsomfång.

På så vis fann PBR att även om varumärkena var snarlika så kunde inte Lantmännens varumärkesskydd vara så pass brett att det täcker det konkurrerande varumärket.

Domstolen ogillade därför Lantmännens talan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ju mer välkänt och etablerat ett varumärke är, desto större skyddsomfång får varumärket. Små, okända varumärken kanske bara erhåller skydd mot rena efterbildningar i den egna regionen, medan globala miljardvarumärken är skyddade mot intrång som endast påminner om det etablerade varumärket.

 

Foto: Bertil Ericson/TT

NI_aoj_mini

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*