17 juni, 2014

Läkemedelsverket dubbeldiskriminerade

DO har ingått en förlikning med Läkemedelsverket som innebär att en 57-årig utlandsfödd kvinna, som inte blev kallad till anställningsintervju trots meriter som motsvarade anställningsannonsens krav, nu får 75 00 kronor i diskrimineringsersättning. 

Våren 2013 ansökte den 57-åriga kvinnan, som är född i Iran, till fyra utlysta tjänster som regulatorisk handläggare vid Läkemedelsverket.

I juli samma år fick hon beskedet att hon inte kommit ifråga för någon av tjänsterna, och enligt Läkemedelsverket berodde det på att kvinnan var överkvalificerad.

Läkemedelsverket hade i anställningsannonsen angivit som krav att sökande skulle ha farmaceutisk eller annan naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

I annonsen stod det att sökande med erfarenhet från arbete med regulatoriska processer på Läkemedelsverket och/eller läkemedelsföretag skulle meriteras. Men till intervju var det flera kvalificerade sökande med erfarenhet från läkemedelsindustrin som inte kallades, däremot yngre sökande med svenskklingande namn som var mindre meriterade.

Enligt DO har kvinnan utsatts för diskriminering som har samband med både ålder och etnicitet, det vill säga dubbel diskriminering.

Läkemedelsverket medger att kvinnan har diskriminerats och förlikningen innebär att hon får 75 000 kronor i ersättning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är fullt tillåtet att neka någon en praktik eller en anställning av vilken anledning som helst, förutsatt att den anledningen inte är en av diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Foto: Läkemedelsverket

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se