Kyrkan begick otillåten kvittning

Det handlade om en otillåten kvittning när en församling i Gävle kommun höll inne 50 000 kronor i lön för en uppsagd kyrkoherde. Det konstaterar Arbetsdomstolen som nu ålägger församlingen att betala ut beloppet samt 30 000 kronor i allmänt skadestånd till kyrkoherden. 

Efter att vissa konflikter uppstått inom en församling varslades en kyrkoherde, som anställts 13 år tidigare, om avskedande. Kyrkoherden sade efter det upp sig själv.

Vid de sista löneutbetalningarna till honom valde församlingen att dra av drygt 50 000 kronor.

Församlingens varslande av kyrkoherden hade föranletts av ifrågasättande kring hans arbetstid och bilersättning för tjänsteresor. Kyrkoherden hade under cirka tio dagar per år deltagit i informella ledningsmöten som han ansåg var del av tjänsten och även tagit emot bilersättning för resorna till och från mötena.

Församlingen ifrågasatte om mötena ens ägt rum och ansåg att de hur som helst inte var någon del av tjänsten. Det innehållna lönebeloppet berodde på att församlingen ansåg sig ha ett anspråk på kyrkoherden för tid som han inte arbetat, men fått ersättning för.

Arbetsdomstolen, AD, ålägger nu församlingen att betala ut beloppet samt att betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd till kyrkoherden. AD anser, till skillnad från församlingen, inte att det är visat att kyrkoherden före sin uppsägning ingått någon överenskommelse med församlingen om återbetalningsskyldighet.

Församlingen har heller inte kunnat visa att ledningsgruppsmötena, som behandlat pressen på ledande personer inom kyrkan men också allmän själavård, legat utanför ramen för kyrkoherdetjänsten.

Eftersom församlingen inte har lyckats visa att man har haft en klar och förfallen fordran på kyrkoherden har kvittningen varit otillåten, vilket medför skadeståndsskyldighet. Beloppet sätts dock genom en skälighetsbedömning lägre än de 80 000 kronor som kyrkoherden yrkat på.

AD anser inte församlingen genom sin felaktiga kvittning brutit mot kollektivavtalet och domstolen avslår därför skadeståndsyrkande från Kyrkans Akademikerförbund.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (kvittningslagen) innebär i korthet, att kvittning mot lön får ske bara med arbetstagarens medgivande det vill säga frivillig kvittning. Brott mot detta innebär, såsom i artikeln, skadeståndsskyldighet.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*