10 mars, 2023

Kvinna vinner mot försäkringsbolag

En kvinna lämnade sin vigselring i det incheckade bagaget när hon flög från Libanon till Sverige. När hon hämtade ut sitt bagage upptäckte hon att ringen var stulen. Tingsrätten anser att hon har lämnat en godtagbar anledning till varför ringen var i väskan och inte på fingret. Kvinnan har därigenom gjort det mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Kvinnan har därför rätt till försäkringsersättning från försäkringsbolaget för den stulna ringen.

En kvinna hade en hemförsäkring hos ett försäkringsbolag. Kvinnan ägde en vigselring som var värd 54 000 kr. Vid en flygresa från Libanon tog kvinnan av sig ringen och la den i sitt incheckade bagage. När kvinnan hämtade ut sitt bagage märkte hon att väskan var skadad och att ringen var borta. Hon anmälde skadan till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget menade att det inte var troligt att ringen hade blivit stulen och betalade därför inte ut någon försäkringsersättning. Kvinnan väckte talan i tingsrätten och begärde att försäkringsbolaget skulle ersätta henne för den stulna ringen.

Tingsrätten förklarade inledningsvis att det är försäkringstagaren som måste visa (har bevisbördan) att ett försäkringsfall inträffat, alltså att ringen blivit stulen. Försäkringstagaren har fullgjort sin bevisskyldighet om det vid en helhetsbedömning framstår som mera antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Angående det aktuella fallet fann tingsrätten att kvinnan hade uppgett en godtagbar förklaring till varför ringen var i väskan och inte på hennes finger. Det kvinnan berättade fick även stöd av hennes make och mamma. Tingsrätten ansåg att såväl kvinnan som kvinnans make och mamma gav trovärdiga intryck. Tingsrätten fann vidare att uppgifterna talade för att kvinnans ring var nerpackad i det incheckade bagaget under flygningen och att den försvann någon gång under tiden från det att väskan checkades in till att den hämtades ut. Uppgifterna som skadeutredaren på försäkringsbolaget uppgav till tingsrätten talade inte emot att kvinnans ring blivit stulen ur bagaget.

Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter fann därför tingsrätten att kvinnan gjort det mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Hon hade därför rätt till försäkringsersättning från försäkringsbolaget för den stulna ringen.
___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Janerik Henriksson