19 september, 2018

Kvinna uppsagd efter fem års sjukskrivning – nu får arbetsgivaren rätt i Arbetsdomstolen

Kvinnan, som tillsammans med sitt fackförbund stämt sin tidigare arbetsgivare, var anställd som fastighetsskötare på ett kommunalt bolag. Hon sades upp från arbetet i oktober 2014, efter fem års oavbruten sjukfrånvaro från arbetet. Arbetsgivaren angav som skäl för uppsägningen att kvinnans arbetsförmåga varit ”stadigvarande nedsatt” och att hon inte kunde utföra något arbete av betydelse för bolaget. Nu får arbetsgivaren rätt i Arbetsdomstolen.

15 år gammal konflikt
Uppsägningen berodde enligt kvinnan inte bara på hennes sjukskrivning. Hon påstod att hon sedan 1999 hade behandlats illa av arbetsgivaren och att de ”aktivt planerat och agerat” för att skilja henne från sin anställning. Enligt kvinnan var bakgrunden till detta agerande en konflikt som uppstod då hon tagit upp problem med sexuella trakasserier som hon upplevde på arbetsplatsen.

Bolagets ledning ville dock inte kännas vid några sexuella trakasserier på arbetsplatsen. När kvinnan sagt att hon skulle göra en anmälan till Arbetsmiljöverket ska bolagets chefer enligt henne ha sagt att de upplevde henne som ”obekväm”.

Påstår att arbetsgivaren orsakat sjukskrivningen
Konflikten ledde enligt kvinnan till att bolaget beordrade henne att utföra tunga arbetsuppgifter. Detta trots att cheferna ska ha känt till att hon hade stora fysiska besvär. Det var alltså bolagets agerande som orsakade hennes nedsatta arbetsförmåga påstår hon. Bolaget ska dessutom inte ha fullgjort sina skyldigheter avseende rehabilitering och arbetsanpassning.

Arbetsdomstolen (AD) går dock på bolagets linje och konstaterar att det förelegat saklig grund för uppsägning. Som skäl anger AD att utredningen i målet visar att kvinnans arbetsoförmåga inte bara gällde i förhållande till det kommunala bolaget, utan till hela arbetsmarknaden. En läkare bedömde kvinnans tillstånd som att det inte gick att genomgå ytterligare rehabiliteringsåtgärder. Bolaget har därför inte brustit i varken rehabiliteringsåtgärderna eller i att ha iakttagit möjligheterna för omplacering. Kvinnans berättelse om den bakomliggande konflikten påverkar enlig AD inte det faktum att det vid tiden för uppsägningen faktiskt fanns saklig grund för uppsägning.

__________________________________

Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX