Kvinna får sänkt skattetillägg

En kvinna som i sin deklaration begärt avdrag för resor till och från arbetet med 111 000 kronor när den riktiga siffran var 11 100 kronor påfördes skattetillägg med cirka 21 000 kronor. Kvinnan som hävdar att det rör sig om ett skrivfel får nu skattetillägget nedsatt i kammarrätten.

Skatteverket, SKV, beslutade att påföra en 52-årig kvinna från Göteborgstrakten skattetillägg med cirka 21 000 kronor. Beslutet motiverades huvudsakligen med att kvinnan i sin deklaration hade begärt avdrag för resor till och från arbetet med 111 000 kronor.

Kvinnan har sedan uppgett att den riktiga siffran skulle vara 11 100 kronor och att det rörde sig om ett skrivfel. SKV ansåg dock inte att oriktigheten var uppenbar.

Kvinnan överlagade och yrkade att hon helt skulle befrias från skattetillägget. Till stöd för yrkandet anförde hon bland annat att hon var uppväxt i Kina och bara kunde räkna på kinesiska för att sedan översätta summan från kinesiska till svenska. Enligt kvinnan hade hon alltid haft svårigheter med sifferkonverteringen och felet i deklarationen berodde delvis på slarv, delvis på språkförbistring.

SKV medgav att skattetillägget sattes ner till cirka 10 500 kronor.

Förvaltningsrätten ansåg inte att det hade framkommit några omständigheter som gjorde att felaktigheten kunde bedömas ursäktlig. Vad kvinnan anfört om sina svårigheter att räkna på svenska föranledde ingen annan bedömning. Skattetillägget fick enligt förvaltningsrätten anses stå i rimlig proportion till felaktigheten. Överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten instämmer nu i förvaltningsrättens bedömning att kvinnan har lämnat en oriktig uppgift som utgör grund för att ta ut skattetillägg.

Kammarrätten konstaterar dock att det vid den muntliga förhandlingen framkommit att kvinnans svärmor avled i anslutning till att deklarationen lämnades in och att hennes man, som normalt hjälper henne med deklarationen, därför var bortrest. Det kan enligt kammarrätten antas att kvinnans förmåga att lämna korrekta uppgifter påverkats negativt av dessa omständigheter.

Skattetillägget sätts därför ner till 10 500 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du är osäker på vad som gäller avseende din deklaration kan du vända dig till skatteupplysningen, som erbjuder kostnadsfri rådgivning >>>

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*