Kund ångrar köp trots att solpanel monterats

Ett avtal om solcellsanläggningar träffades mellan en privatperson och ett företag. Avtalet saknade dock bestämmelser kring moms och leverans. Efter att företaget, av god vilja, monterat en solpanel gratis ångrade kunden sitt köp. Enligt tingsrätten har kunden haft rätt att avbeställa köpet enligt konsumentköplagen.

En privatperson kontaktade ett bolag som säljer solcellsanläggningar och ingick ett avtal avseende en solcellspark. Parterna var oeniga om priset och leveransen, något som inte var reglerat i avtalet. Bolaget levererade och monterade en solpanel till kunden utan ersättning, av god vilja. Därefter ångrade kunden sitt köp och meddelade säljaren. Bland annat av den anledningen att kunden trodde att det överenskomna priset var inklusive moms, medan bolaget fakturerat exklusive moms.

Det är klart att konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig mellan privatpersoner och företag. Enligt tingsrätten är det däremot inte lika klart om solcellsanläggningar är fast egendom och därför undantaget från lagens tillämpningsområde. Tingsrätten anser att KKöpL är tillämplig vid köp av lös sak som konsumenten tillför sin fastighet trots att båda parter vid köpet avser att varan ska bli fast egendom.

Utgångspunkten i KKöpL är att leverans sker genom avhämtning om inte annat är avtalat. Eftersom leveransen inte var reglerad mellan parterna bedömer domstolen att leverans skulle ske genom avhämtning. Kunden hämtade dock aldrig anläggningen hos säljaren vilket innebär att leverans aldrig skett och att varan inte blivit avlämnad. Av KKöpL framgår att om en köpare avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Säljaren kan ha rätt till ersättning i dessa fall, men ett sådant krav har säljaren inte framställt. Med bakgrund av detta var varan inte avlämnad och köpet därför inte fullbordat. Av den anledningen kunde köparen avbeställa solcellerna. Att en panel blivit monterad och levererad innebär alltså inte, enligt tingsrätten, att avtalet fullgjorts genom att solcellsanläggningen har kommit i kundens ägo. Kunden hade även återlämnat solpanelen när han ångrade sig.

Avseende priset gör tingsrätten följande bedömning. Prisinformationslagen ger vägledning om priset varit inklusive eller exklusive moms. Av den lagen framgår att prisinformation till konsumenter ska, som utgångspunkt, innefatta moms. Med bakgrund av detta konstaterar tingsrätten att det inte är bevisat annat än att parterna har avtalat om pris inklusive moms.

Den samlade bedömningen är, enligt tingsrätten, att kunden haft rätt att ångra köpet.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*