JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Köpte häst som blev halt – lämnas utan kompensation

En kvinna köpte en häst för 50 000 kronor som blev halt efter en månad och ville därför både häva köpet och ha skadestånd. Nu konstaterar dock Eksjö tingsrätt att kvinnan inte lyckats bevisa att det var fel på hästen vid tidpunkten för köpet och förpliktar istället henne att betala säljarens rättegångskostnader på nästan 130 000 kronor.

En kvinna köpte­ i oktober 2014 en häst av en annan kvinna för 50 000 kronor. Månaden därefter upptäckte köparen att hästen blivit halt.

När köparen upptäckte detta vände hon sig till säljaren och ville häva köpet enligt köplagens regler. Då säljaren inte gick med på detta blev denne stämd av köparen vid Eksjö tingsrätt, där köparen yrkade att hästköpet skulle hävas på grund av att hästen varit ”behäftad med fel vid tidpunkten för köpet”.

Resultatet av en hävning hade blivit att parternas prestationer hade behövt återgå, som det heter. Det vill säga att köparen hade behövt återlämna hästen och att säljaren hade behövt återbetala köpeskillingen.

Vid Eksjö tingsrätt yrkade köparen utöver hävning på att säljaren skulle förpliktas att utge skadestånd med nästan 100 000 kronor för de kostnader köparen haft för uppstallning av hästen och liknande kringkostnader. Säljaren bestred samtliga yrkanden.

Den avgörande frågan i tingsrätten blev om hästen i köplagens mening hade varit behäftad med fel vid tidpunkten för köpet. Det vill säga om hästen inte varit fullt frisk vid överlåtelsen i oktober 2014. Tingsrätten konstaterar i sina domskäl att köparen inte framfört tillräckligt stark bevisning för att styrka att hästen inte varit fullt frisk vid överlåtelsen.

Dessutom konstaterar tingsrätten att köparen inte reklamerat hästen i tid. Enligt köplagen måste köpare inom skälig tid meddela säljare om eventuella fel som upptäcks. Då köparen i förevarande fall väntade fyra månader med att meddela säljaren om felet anser tingsrätten att reklamation inte skett inom skälig tid.

I sitt domslut lämnar tingsrätten köparens yrkanden utan bifall, samtidigt som köparen förpliktas att ersätta säljarens rättegångskostnader på 129 855 kronor inklusive ränta.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Köplagens reglering rörande fel på köpt vara innebär att du som köpare måste kunna bevisa att det varit fel på den köpta varan vid tidpunkten för köpet om du exempelvis vill få till stånd en hävning. Denna regel är betydligt hårdare än den som gäller för konsumenter som köper varor. Köplagen gäller när näringsidkare handlar med varandra eller när privatpersoner handlar med varandra. Lagens regler kan dock åsidosättas genom att man avtalar bort dem.
 • Är du istället konsument gäller konsumentköplagen som har avsevärt mer förmånliga regler för konsumenter. Konsumentköplagen gäller när du som privatperson köper varor av en näringsidkare och kan inte avtalas bort. Enligt lagen gäller istället en sorts omvänd bevisbörda när det är fel på en inköpt vara. Enligt konsumentköplagen är det säljaren som inom de sex första månaderna efter att varan avlämnades till köparen i princip måste bevisa att varan inte var felaktig vid tidpunkten för avlämnandet. Detta gör att det i allmänhet är enklare att genomdriva en hävning som konsument jämfört med vad som är fallet för andra köparkategorier.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Simon Mellin / Sophia Lindstedt, Lexnova

simon.mellin@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*