Kopierade och publicerade annans text på blogg – får betala

När en kvinna publicerade en annan persons text stämde författaren kvinnan i domstol och ville ha ersättning för intrång i upphovsrätten. Enligt domstolen kunde författaren inte visa någon skada som intrånget medfört. Av den anledningen ska kvinnan betala 100 kr för att inte ha namngett författaren.

En man skrev en artikel, utan något kommersiellt intresse, som han publicerade på sin hemsida. Hemsidan använder han som en plattform för att sprida information om bland annat kriminalitet. En kvinna, som har en konflikt med mannen, kopierade mannens text och publicerade den på sin blogg. Hon kopierade texten utan att fråga mannen eller namnge honom som författare. Bloggen fanns tillgänglig för allmänheten att läsa.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) prövade om artikeln har skydd enligt upphovsrättslagen och om mannen äger ensamrätten till artikeln. Därefter prövade domstolen om kvinnan begått intrång i mannens upphovsrättsliga skydd. Slutligen prövade domstolen om mannen har rätt till ersättning av kvinnan.

Domstolen bedömde att mannens text i artikeln har ett visst mått av originalitet och individuell särprägel, vilket krävs för att ge upphovsrätt. Mannen har även ensamrätt till texten, eftersom han inte har avsagt sig ensamrätten på något sätt. PMÖD ansåg därför att mannens artikel är ett litterärt verk enligt upphovsrättslagen och texten har därmed upphovsrättsligt skydd.

Med anledning av att kvinnan gjort artikeln tillgänglig för allmänheten utan att be om mannens samtycke så har hon gjort intrång i upphovsrätten, enligt PMÖD. Huvudregeln är också att upphovsmannen, i detta fall författaren, alltid ska anges. Mannen ville ha 6 000 kr i ersättning för intrånget, men har inte presenterat någon skada som ersättningen ska täcka. PMÖD anser därför att det inte finns förutsättningar för att ge mannen något skadestånd för den uteblivna namnangivelsen. Däremot ska kvinnan betala 100 kr till mannen för den olovliga användningen av hans artikel. På grund av det begränsade ekonomiska värdet i artikeln och att kvinnan inte har framställt några exemplar för kommersiellt syfte är 100 kr en skälig ersättning enligt PMÖD.

________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*