7 april, 2014

Ingen ersättning för trasig köksmaskin

En 58-årig kvinna från Härnösand som köpt en köksmaskin via Blocket och som yrkat nästan 3 000 kronor i ersättning av säljaren sedan maskinen visat sig vara trasig vid uppackningen får inget gehör i tingsrätten.

En idag 58-årig kvinna hade, via annonssajten Blocket.se, köpt en köksmaskin av en idag 34-årig kvinna.

Köksmaskinen transporterades från 34-åringen till 58-åringen med ett busstransportföretaget. När 58-åringen hämtat ut köksmaskinen hos företaget och packat upp den visade det sig att maskinen var trasig och därför helt obrukbar.

58-åringen menade att maskinen hade gått sönder under transporten och att detta berodde på att 34-åringen hade förpackat den dåligt. Hon väckte därför talan mot 34-åringen och yrkade att hon skulle förpliktas att betala 2 800 kronor till 58-åringen.

Tingsrätten konstaterar nu att det rör sig om ett sådant transportköp som avses i 7 § köplagen och att risken för köksmaskinen har övergått på 58-åringen vid den tidpunkt då 34-åringen överlämnade den till transportföretaget. Rätten anser också att 58-åringen bär bevisbördan för om fel i maskinen förelåg vid avlämnandet.

Med anledning av detta, samt vad som i övrigt har framkommit, finner rätten att 58-åringen inte har bevisat att det har förelegat fel i varan vid den tidpunkt då risken övergick på henne.

Käromålet ogillas nu därför.

 Vad innebär detta i praktiken?

  • Du har ett bättre juridiskt skydd som konsument gentemot ett företag än vad du har gentemot en annan privatperson – vilket du bör ha i åtanke vid val av transportalternativ.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson/Eva Clasö

vanja.eriksson@blendow.se