24 augusti, 2014

Konsument bör få häva köp av för mjuk säng

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, rekommenderar ett bolag i Helsingborg att ersätta en kvinna med totalt 10 989 kronor. Detta sedan sängen hon köpte av bolaget för ungefär ett år sedan mjuknat på ett sätt som hon enligt nämnden ”inte med fog kunnat räkna med vid köpet”.

En kvinna köpte en säng för 9 690 kronor av ett bolag i Helsingborg. Vid köpet angavs att sängen var ”fast”. På säljarens hemsida marknadsförs sängen som ”medium fast”.

Kvinnan ansåg att sängen ett år efter köpet hade blivit så mjuk att den inte gick att ligga i och att det hade blivit gropar i den. Med anledning av det yrkade kvinna på hävning av köpet samt skadestånd om 1 299 kronor avseende kostnaden för en besiktning som gjorts av sängen.

Säljaren motsatte sig hela kravet.

ARN konstaterar nu, utifrån besiktningsutlåtandet och fotografier som getts in i ärendet, att sängen under en relativt kort period mjuknat på ett sätt som köparen inte med fog kunnat räkna med vid köpet. Det föreligger således enligt nämnden ett köprättsligt fel i sängen.

Enligt ARN är det fråga om ett fel som är av väsentlig betydelse för kvinnan och hon har därför rätt att häva köpet.

Eftersom utgiften för besiktningen är styrkt bör säljaren enligt nämnden ersätta henne även för denna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En rekommendation från ARN är inte bindande, men den har starkt bevisvärde i en eventuell rättegång. Många seriösa företag har även som policy att vid en tvist alltid följa ARN:s rekommendationer, vilka även är gratis till skillnad från en process i domstol. Du kontaktar ARN här >>> 

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se