Konkurrensverkets mål mot Falu kommun prövas i högsta instans – ”domen blir vägledande”

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet om upphandlingsskadeavgift mellan Falu kommun och Konkurrensverket.

I december 2011 ansökte Konkurrensverket hos förvaltningsrätten om att Falu kommun skulle betala tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket menade att kommunen hade genomfört en otillåten direktupphandling när man förlängde ett avtal med Peab rörande drift och underhåll av kommunens vägnät.

Det aktuella avtalet var värt 161 miljoner kronor och hade slutits utan föregående annonsering. Sådan annonsering är ett måste enligt lagen om offentlig upphandling.

Falu kommun ansåg inte att någon upphandlingsskadeavgift skulle dömas ut, alternativt att avgiften åtminstone skulle bestämmas till ett lägre belopp än tio miljoner kronor.

Förvaltningsrätten dömde kommunen att betala sju miljoner kronor.

Konkurrensverket överklagade domen till kammarrätten, som höjde upphandlingsskadeavgiften till åtta miljoner kronor.

Både Konkurrensverket och Falu kommun har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu har meddelat prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen ska nu pröva hur stor upphandlingsskadeavgift som ska dömas ut mot Falu kommun.

Vad innebär detta i praktiken?

  • ”Det kommande avgörandet från domstolen blir vägledande i andra mål om upphandlingsskadeavgift”, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

 

Foto: Claudio Bresciani/Scanpix – Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*