3 juni, 2014

Systembolaget omfattas av LOU

Konkurrensverket har yttrat sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med anledning av ett pågående mål. Enligt Konkurrensverket är statliga Systembolaget ett offentligt styrt organ som alltså omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Konkurrensverket har gjort en grundlig genomgång av kriterierna i LOU och analyserat rättsläget, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Enligt vår bedömning är svaret på domstolens fråga att Systembolaget är ett offentligt styrt organ som omfattas av LOU.

I samband med att Systembolaget köpte medietjänster har en missnöjd leverantör vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm för att få affären prövad.

Domstolen har i sin tur vänt sig till Konkurrensverket för att få ett expertutlåtande i frågan om Systembolaget omfattas av begreppet offentligt styrt organ i lagen om offentlig upphandling, LOU – någonting som Konkurrensverket anser.

Det är nu upp till domstolen att ta ställning i frågan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om Systembolaget omfattas av LOU måste de följa de regler som gäller för offentlig upphandling. Har så inte skett tidigare, vilket tycks vara fallet då en missnöjd leverantör av medietjänster har klagat till Förvaltningsrätten, riskerar Systembolaget skadeståndsskyldighet.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se