5 februari, 2014

Konkurrensverket kräver SJ på 8,5 miljoner

SJ ska följa upphandlingslagarna eftersom att bolaget klassas som en upphandlande enhet, enligt Förvaltningsrätten. Domstolen dömde ändå inte ut böter för otillåten direktupphandling. Konkurrensverket överklagar nu beslutet till kammarrätten.

– Det är viktigt att få rättsläget fastställt i högre instans eftersom vi inte delar förvaltningsrättens syn på frågan, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Konkurrensverkets kräver att SJ ska betala böter på sammanlagt 8,5 miljoner kronor för att städtjänster har upphandlats utan att dessa har annonserats enligt upphandlingsreglerna.

I beslutet från Förvaltningsrätten i Stockholm slår domstolen fast att SJ, som är en statlig institution, är en så kallad upphandlande enhet som måste följa reglerna i Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Men i beslutet pekar domstolen på de tekniska reglerna om så kallade tåglägen och väljer att inte utdöma några böter för otillåten upphandling.

– Förvaltningsrätten konstaterar visserligen att SJ ska betraktas som en upphandlande enhet och att det inte påverkas av att SJ verkar på en till viss del konkurrensutsatt marknad, och det är vi mycket nöjda med. Men rätten delar inte vår syn rörande de tekniska villkoren för SJ:s verksamhet och dömer därför inte ut några böter. Därför överklagar vi beslutet, säger Per Karlsson.

Foto: Catharina Biesèrt/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se