Kommuns krav på serviceintyg var konkurrensbegränsande – upphandling görs om

Kungsbacka kommuns upphandling om service på storköksutrustning måste tas om. Detta efter att Kammarrätten slagit fast att kommunens krav på anbudsgivare att lämna in serviceintyg varit konkurrensbegränsande och gått utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen.

Kungsbacka kommun genomförde en offentlig upphandling om service på storköksutrustning och hade som krav på bolagen som konkurrerade om upphandlingen att de skulle lämna in ett så kallat serviceintyg. Detta för att säkerställa att bolagen hade relevant erfarenhet av service för ett visst fabrikat.

Ett bolag som var med och konkurrerade i upphandlingen vände sig till förvaltningsrätten och begärde att domstolen skulle ogiltigförklara upphandlingen. Bolaget menade att serviceintyg inte är något vedertaget standardformulär, utan något som varje tillverkare utformar och tilldelar vissa utvalda bolag efter genomförd utbildning. Bolaget ansåg att kommunens krav på anbudsgivarna att lämna ett serviceintyg orsakade en förvrängning av marknaden.

Förvaltningsrätten dömde till kommunens fördel och slog fast att serviceintyg är ett vedertaget begrepp och att kommunens krav på inlämnande av intyg var ändamålsenligt, nödvändigt och rimligt. Enligt förvaltningsrätten hade bolaget inte heller kunnat visa att kravet på serviceintyg hade utformats i syfte att förvränga marknaden.

Bolaget överklagade domen till kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten konstaterade att kravet på serviceintyg visserligen var ändamålsenligt, men att det inte var nödvändigt. Det finns enligt kammarrätten andra, mindre konkurrensbegränsande, åtgärder som kommunen kunde ha vidtagit för att säkerställa relevant kompetens för och erfarenhet av service gällande aktuella fabrikat. Kravet går därmed utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen och strider därför mot proportionalitetsprincipen.

Eftersom felet uppstått under det konkurrensuppsökande skedet ska upphandlingen tas om.

 

_________________________________

Författare: Molly Bäckman, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Göteborg, målnr 5524-18

Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*