12 maj, 2014

Arrangerade festival utan upphandling

Förvaltningsrätten dömer nu Eskilstuna kommun att betala upphandlingsböter på 225 000 kronor. Kommunen lät ett delvis kommunalt ägt bolag arrangera två festivaler utan att annonsera upphandlingen i förväg.

Förvaltningsrätten i Linköping går nu helt på Konkurrensverkets linje och anser att Eskilstuna kommun ska betala upphandlingsböter.

Eskilstuna kommun har, utan att annonsera upphandlingen i förväg, låtit det delvis kommunalt ägda bolaget EMAB i uppdrag att arrangera de två festivalerna. Kommunen bröt därmed mot lagen om offentlig upphandling (LOU) eftersom inga andra potentiella arrangörer fick en möjlighet att lämna anbud.

Kontraktsvärdet var tre miljoner kronor.

Eskilstuna kommun invände bland annat att man haft rätt att ge uppdraget direkt till EMAB utan någon konkurrensutsättning eftersom bolaget delvis ägs av kommunen. Kommunen hänvisade också till ett så kallat basavtal som tidigare ingåtts med EMAB och hävdade att festivalarrangemang ingick i detta avtal.

Förvaltningsrätten går dock på Konkurrensverkets linje och dömer Eskilstuna kommun att betala 225 000 kronor i upphandlingsböter.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Du som är medlem i en kommun och missnöjd med beslut som kommunen tar har möjlighet att få lagligheten av dessa beslut prövade genom kommunalbesvär inom tre veckor efter dess att beslutet fattades. Det är därför viktigt att följa med i utvecklingen i hemkommunen.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson/Ebba Wigerström

vanja.eriksson@blendow.se